Συμπεριφορές όπως αυτή του Κ.Τρομπούκη κατά την διενέργεια ελέγχου είναι αποτέλεσμα

Είναι κοινωνική ανάγκη, η συλλογική πρόοδος, η ανάπτυξη και η προκοπή στον τομέα
της εργασίας .Αυτό προϋποθέτει την ενίσχυση των αμοιβών των εργαζόμενων και την
μείωση της ανεργίας με περισσότερες και πιο ποιοτικές δουλειές.
Προϋποθέτει όμως πέρα από την ενίσχυση σε αριθμό των θέσεων εργασίας και την
ποιότητα  των θέσεων αυτών, προϋποθέτει και την τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας,
των κανόνων.
Αυτό σημαίνει ασφάλεια, για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες.
Η παραβατικότητα στην αγορά εργασίας, συρρικνώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων
και δημιουργεί άνισες συνθήκες ανταγωνισμού ανάμεσα στους ίδιους τους
επιχειρηματίες.
Η αντίληψη, «να τελειώνουμε με τους ελέγχους, τους εκβιαστικούς», του ΣΕΠΕ, που
συζητήθηκε τις προηγούμενες μέρες είναι η άλλη αντίληψη από αυτή που πιστεύουμε
στον ΣΥΡΙΖΑ.Η Αντίληψη της παλιάς Ελλάδας που πρέπει και θέλουμε να αλλάξουμε.
Συμπεριφορές όπως αυτή του Κ.Τρομπούκη κατά την διενέργεια ελέγχου είναι
αποτέλεσμα της αντίληψης της ΝΔ, για την εργασία και την προστασία των
εργαζομένων.
Δεν υπάρχουν εκβιαστικοί έλεγχοι και πολύ περισσότερο κανείς δεν είναι υπεράνω
των νόμων και του δίκαιου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ
Σέργη Φραγκίσκου

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon