Απάντηση σε Δημοσιεύματα ΣΕΣΝΟΧ στον Τύπο-Διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις
Απάντηση σε Δημοσιεύματα ΣΕΣΝΟΧ στον Τύπο.
Αναληθή και ψευδή στοιχεία περιέχει η σχετική ανακοίνωσή σας και ζητώ την ανάκληση τους άμεσα, καθώς διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις οι οποίες απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα. Παρακαλώ όπως αφαιρεθεί άμεσα το τμήμα της ανακοίνωσης «Αφού εξανάγκασε …» ή «σχετικά με την καθαίρεση της…», και σχετικά επιφυλάσσομαι για κάθε έννομο δικαίωμα προς αποκατάστασης της αλήθειας.
Τα διοικητικά έγγραφα δεν εκδίδονται για λόγους εντυπωσιασμού, αλλά έχουν έννομες συνέπειες και οι συντάκτες τους φέρουν την ευθύνη του περιεχομένου τους. Ως εκ τούτου η έγγραφη παραίτηση υπαλλήλου θα πρέπει γίνεται με εύλογη αιτία και με σοβαρότητα.  Η Διοίκηση έχει πρωταρχικό καθήκον την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου ώστε να υπηρετήσει αποτελεσματικά τη δημόσια υγεία και δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει πολύτιμο χρόνο σε ανούσια αλληλογραφία. Ο κάθε υπάλληλος είτε θεωρεί ότι συντρέχει σοβαρός λόγος για να παραιτηθεί, όπως εν προκειμένω, είτε δεν το θεωρεί οπότε δεν αποστέλλει τέτοιο έγγραφο. Εν προκειμένω το έγγραφο εστάλη και έγινε αποδεκτό. Η εκ των υστέρων μομφή περί δήθεν εξαναγκασμού είναι συκοφαντική και τελείως ανυπόστατη και ειδικά όταν παρερμηνεύονται γεγονότα στοχευμένα, διαχέοντας ψευδείς ειδήσεις.
Εκ της Διοικήσεως του Σκυλίτσειου νοσοκομείουPlease follow and like us:
fb-share-icon