Ι.Μ. ΧΙΟΥ: ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΩΝ 200 ΕΤΩΝ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ, ΨΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν τιμᾶ μέ τήν
προσήκουσα θρησκευτική εὐλάβεια καί ἐθνική συνείδηση τό
ἱστορικό γεγονός τῆς θυσίας, τῆς Σφαγῆς τῆς Χίου, μέ τήν εὐκαιρία
τῆς συμπληρώσεως 200 ἐτῶν ἀπό τό ἔτος 1822.
Τιμᾶ τήν θυσία τῶν διά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν Ἑλλάδα
Πατρίδα σφαγιασθέντων πατέρων μας "ὑπό τῶν λυσσώντων
τέκνων τῆς Ἄγαρ" (Ἀνδρ. Κάλβος).
Ὡς λογότυπο τῆς ἐπετείου αὐτῆς ἔχουμε τήν ἑξῆς σύνθεση:
α) Ἕνα τμῆμα ἀπό τόν πίνακα τοῦ Xydakobe γιά τίς Σφαγές.
Δεσπόζει ἡ παρουσία τοῦ Ἱερέως κρατώντας τόν Σταυρό τοῦ
Χριστοῦ μας. Ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Σφαγή ἔγινε στό πλαίσο μιᾶς
γενοκτονίας τῶν Χριστιανῶν. Ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ ταυτότητα τοῦ
Ἕλληνα, τοῦ Χιώτη εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τήν Ὁρθόδοξη
Χριστιανική Πίστη του. Σημαίνει τούς 44 Ἱερομάρτυρες τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χίου, πού μέ τό αἷμά τους ἐπότισαν καί
ἐπορφύρωσαν τήν Χιακή γῆ.
β) Ἕνα τμῆμα ἀπό τήν εὑρισκόμενη στό Doric House τοιχογραφία
μέ θέμα τήν Σφαγή τῶν Χίων. Παρουσιάζει ἀρχαιοελληνικούς

κίονες. Εἶναι ἡ ἀναμφισβήτητη ἀπόδειξη τῆς διαχρονικότητας τοῦ
Ἑλληνισμοῦ στή Χίο. Εἶναι ἡ διακήρυξη τῆς παρουσίας τοῦ
Ὁμήρου στά Χιώτικα ἀκρογιάλια. Εἶναι ἡ δημοκρατική συμμετοχή
τῶν Χίων στήν Β΄ Ἀθηναϊκή Συμμαχία. Εἶναι ἡ συμμαχική πορεία
τῶν Χίων στήν ἐκπολιτιστική ἐκστρατεία τοῦ Μακεδόνα-Ἕλληνα
Βασιλιᾶ Ἀλεξάνδρου τοῦ Μεγάλου. Εἶναι ἡ πανίσχυρη
διαβεβαίωση "Ἐδῶ εἶναι Ἑλλάς". Καί
γ) Ἡ Ἑλληνική Σημαία. "Αὐτή" πού "δέν εἶναι ἀπό πανιοῦ λωρίδα
καμωμένη, εἶναι ἀπό αἷμα καί καπνούς καί ἀπό φωτιά βγαλμένη".
Αὐτή πού μεταφέρεται σέ ὅλες τίς θάλασσες, τούς ὠκεανούς καί τά
λιμάνια τῆς ὑφηλίου ἀπό τήν πρυτανεύουσα ἀνά τήν οἰκουμένη
Χιώτικη, Ἑλληνική Ἐμπορική Ναυτιλία. Αὐτή πού κυματίζει στά 46
νησιά καί βραχονησίδες τῆς Μητροπόλεώς μας.
Ὅλη αὐτή ἡ σύνθεση πλαισιώνεται μέ τό ἐπετειακό μας
σύνθημα, τόν στίχο τοῦ Γάλλου φιλέλληνα ποιητῆ Th. de Baniville :

"Ἐδῶ θρηνοῦμε τό χαμό
τῆς κόρης τοῦ Ὁμήρου".
Παρουσιάζουμε τό λογότυπό μας στούς Χιῶτες
α) Ὡς Σύμβολο πίστεως στό Χριστό, σύμβολο ἑλληνικῆς ἱστορίας,
σύμβολο θυσίας.
β) Ὡς ἀρτηρίες πού μέ τό αἷμα, ἀλλά καί τό πνεῦμα τῶν ἡρώων,
αἱμοδοτοῦν καί ὀξυγώνουν τόν ἐθνικό μας ὀργανισμό
γ) Καί κυρίως ὡς τήν κατ' ἐξοχήν καί ὑπέροχη ἔμπνευση τοῦ
Σολωμικοῦ στίχου " ἀπ' τά κόκκαλα βγαλμένη τῶν Ἑλλήνων τά
ἱερά".Please follow and like us:
fb-share-icon