Δίνουμε αγώνα για την υγεία- Απάντηση σε δημοσίευμα

Σχετικά με το δημοσίευμα της προέδρου του Δ.Σ. της  Π.Ο.Α. με Α.Β.Α.  έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

Όσο αφορά το  θέμα της στελέχωσης της Μονάδας Τεχνικού Νεφρού του Γ.Ν.Χίου  «Σκυκλίτσειο», με ιατρικό προσωπικό  πρέπει να σημειωθεί ότι από την δεκαετία του 90 που άρχισε να λειτουργεί η μονάδα αυτή λειτουργούσε με ένα ιατρό έως το 2015 που στελεχώθηκε με έναν επιπλέον επικουρικό ιατρό και έτσι η μονάδα για περίπου ένα έτος ήταν στελεχωμένη με 2 ιατρούς καθώς συνταξιοδοτήθηκε ο προηγούμενος Διευθυντής της μονάδας. Από τις 3 Ιουλίου 2018 η μονάδα στελεχώθηκε επιπλέον με ένα ιατρό Διευθυντή, όπου και καλύφθηκαν οι οργανικές θέσεις και υπάρχει και ένας γενικός ιατρός σε καθημερινή βάση. Η διοίκηση προσπαθεί για την στελέχωση της με ιατρικό προσωπικό τόσο με αιτήματα για  πρόσληψη τακτικού ιατρού  όσο και με αιτήματα με πρόσληψη επικουρικού ιατρού , πρέπει όμως να σημειωθεί ότι οι θέσεις που ζητούνται  κατά καιρούς δεν τυγχάνουν κάλυψης λόγο  έλλειψης ενδιαφέροντος από  τους υποψηφίους προς πρόσληψη  ιατρούς     οι οποίοι προτιμούν  Νοσοκομεία   της πρωτεύουσας και λοιπών μεγάλων πόλεων  της χώρας . Πρόσφατα δε  το  Νοσοκομείου έχει   συνεργασία με στρατιωτική    ιατρό ειδικότητας νεφρολογίας και γενικά  βρίσκεται σε  συνεχείς προσπάθειες ενίσχυσης της μονάδας τόσο με ιατρικό προσωπικό άλλων ειδικοτήτων που υπηρετούν στο Νοσοκομείο όσο και με νοσηλευτικό προσωπικό .Υπάρχει η διάθεση από το Υπουργείο Υγείας η στελέχωση   σε   προσωπικό   και   πρόσφατα   έχουμε   αποστείλει   αίτημά   μας   που   ζητάμε   έγκριση   για   πολλές   ειδικότητες   ιατρών,νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού.

Όσο αφορά τα μηχανήματα αιμοκάθαρσης  δεν υπήρξε κανένα αίτημα αντικατάστασης τους  καθώς αυτά λειτουργούν άψογα και με ασφάλεια για τους ασθενείς, όπως μας διαβεβαίωσε η βιοϊατρική υπηρεσία, και έχουμε 3 μηχανήματα από το 2003, 5 από το 2002, 2από το 2007, 2 από το 2018 καθώς και 4 μηχανήματα του 2012.      ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ«  Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο  »

Τέλος θέλουμε να τονίσουμε ότι η Διοίκηση του Νοσοκομείου  βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την Διοίκηση του Συλλόγου Νεφροπαθών   Χίου   όπου   έχουμε   άριστη   συνεργασία   και   από   κοινού   επιλύουμε   τα   όποια   θέματα   προκύπτουν   άμεσα   και αποτελεσματικά και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε  τους λόγους που εξυπηρετεί το ανωτέρω δημοσίευμα Εκ μέρους της Διοίκησης θέλω να ενημερώσω τους πολίτες παρόχους υγείας ότι δεν ευσταθεί κανείς λόγος ανησυχίας. Με σεβασμό και υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες της Χίου και των φιλοξενούμενων του νησιού μας σας διαβεβαιώνουμε πως καθημερινά δίνουμε αγώνα για την υγεία.

Εκ της Διοικήσεως του νοσοκομείου Χίου

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon