ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΥ

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια εκτέλεσης εργασιών του έργου της
ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ «Αντικατάσταση υπογείων καλωδίων ΜΤ  κατασκευή νέου Υ/Σ Χίου», θα
διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αγίου Φωτίου από την συμβολή της οδού Αγίου
Φωτίου με την Στρ. Γεωργίου Βορριά έως την συμβολή της οδού Αγίου Φωτίου με την
Λυκιμνίου την Τρίτη 5/3/2019 από τις 7:00 έως 15:00.
Η ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνει με μέσα και προσωπικό του αιτούντος, ο
οποίος θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των διερχομένων
και περιοίκων. Ο χρόνος που θα παραμείνει κλειστός ο δρόμος, θα είναι ο ελάχιστος
δυνατός, ώστε να επιτευχθεί η λιγότερη ταλαιπωρία-όχληση των κατοίκων και των
διερχόμενων οχημάτων.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon