ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ


Η Ένωση Αθλητικών Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και η Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπ/σης
Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Χίου και υπό
την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου, προκηρύσσουν τους αγώνες στίβου Δημοτικών
σχολείων σχ. έτους 2019-2020, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν σε τρείς ( 3 ) φάσεις και
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:
1. Φάσεις – Ημερομηνίες – Τόποι διεξαγωγής :
Α΄ φάση : Τρίτη 31/03/2020 – Δημοτικό Στάδιο Χίου.
Β΄ φάση : Τρίτη 5/5/2020 – Δημοτικό Στάδιο Χίου
Γ΄ φάση : Πέμπτη 4/6/2020 – Στάδιο και Αμφιθέατρο Οινουσσών.
2. Κατηγορίες – έτη γέννησης:
o ΑΓΟΡΙΑ (Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων) : Όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2008 – 2009.
o ΚΟΡΙΤΣΙΑ (Ε΄-ΣΤ΄ Τάξεων): Όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2008 – 2009.
o ΑΓΟΡΙΑ ( Γ΄- Δ΄ Τάξεων ): Όσοι γεννήθηκαν τις χρονιές 2010 – 2011.
o ΚΟΡΙΤΣΙΑ ( Γ΄- Δ΄Τάξεων ): Όσες γεννήθηκαν τις χρονιές 2010 – 2011.
o ΑΓΟΡΙΑ ΑμεΑ
o ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΑμεΑ
3. Φάσεις διεξαγωγής – Αγωνίσματα :

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρείς ( 3 ) φάσεις, σύμφωνα με την παρ.1 της παρούσης. Τα
αγωνίσματα ανά κατηγορία και φάση, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Α΄

Ε-ΣΤ ΑΓΟΡΙΑ

60Μ, 150Μ, 1.200Μ, Σκυτ. 4Χ60Μ, Άλμα σε Μήκος, Άλμα σε ύψος,
Ρίψη Vortex

Ε-ΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 60Μ, 150Μ, 1.200Μ, Άλμα σε Μήκος, Άλμα σε ύψος, Ρίψη Vortex
Γ-Δ ΑΓΟΡΙΑ Μ.Χ.Φ ( μήκος άνευ φόρας )
Γ-Δ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Μ.Χ.Φ ( μήκος άνευ φόρας )
ΑμεΑ 50Μ

Β΄

Ε-ΣΤ ΑΓΟΡΙΑ 60Μ, 150Μ, 1.200Μ, Άλμα σε Μήκος, Άλμα σε ύψος, Σφαιροβολία
Ε-ΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

60Μ, 150Μ, 1.200Μ, σκυτ. 4χ60Μ, Άλμα σε Μήκος, Άλμα σε ύψος,
Σφαιροβολία

Γ-Δ ΑΓΟΡΙΑ Ρίψη Iατρικής Μπάλας 1KG
Γ-Δ ΚΟΡΙΤΣΙΑ Ρίψη Iατρικής Μπάλας 1KG

ΑμεΑ Μπαλάκι 200gr

Γ΄

Ε-ΣΤ ΑΓΟΡΙΑ

60Μ, 150Μ, 1.200Μ, Σκυτ. 4Χ60Μ, Άλμα σε Μήκος, Άλμα σε ύψος,
Σφαιροβολία, Ρίψη Vortex

Ε-ΣΤ ΚΟΡΙΤΣΙΑ

60Μ, 150Μ, 1.200Μ, σκυτ. 4χ60Μ, Άλμα σε Μήκος, Άλμα σε ύψος,
Σφαιροβολία, Ρίψη Vortex.

4. Διαδικασία πρόκρισης – Βαθμολογία:
Οι μαθητές-τριες έχουν την δυνατότητα να αναδειχθούν νικητές –τριες μέσα από το σύστημα των
τριών αγώνων, με εξαίρεση τα αγωνίσματα σκυτ.4χ60μ, Σφαιροβολία και Vortex, όπου
αναδεικνύονται μέσα από δύο αγώνες. Οι αγώνες της Α΄ και Β΄ φάσης αποτελούν πρόκριση για τη
συμμετοχή στο αγώνα της Γ΄ φάσης. Κριτήριο για τη συμμετοχή ενός μαθητή-τριας στον αγώνα της
Γ΄ φάσης ( τελικός ) είναι η συνολική βαθμολογία που θα συγκεντρώσει σε συγκεκριμένο
αγώνισμα και από τους δύο αγώνες ( Α΄ & Β΄ ). Βαθμολογούνται οι έξι ( 6 ) πρώτοι μαθητές και οι
έξι ( 6 ) πρώτες μαθήτριες των κατηγοριών Ε΄-ΣΤ΄ στα ατομικά αγωνίσματα που διεξάγονται και
στις δύο φάσεις, σύμφωνα με την κλίμακα: 6-5-4-3-2-1. Προκρίνονται για τον αγώνα της Γ΄ φάσης
οι 6 πρώτοι μαθητές και 6 πρώτες μαθήτριες κάθε ατομικού αγωνίσματος που συγκεντρώνουν το
υψηλότερο άθροισμα στην βαθμολογία και από τις δύο φάσεις ( Α΄& Β΄). Για τα αγωνίσματα της
σκυτ. 4Χ60μ, Αγοριών – Κοριτσιών, Σφαιροβολίας Αγοριών-Κοριτσιών και Vortex Aγοριών –
Κοριτσιών, που διεξάγονται σε μία φάση, προκρίνονται για τον τελικό οι έξι πρώτες ομάδες
σκυταλοδρομίας της κατάταξης, με βάση τον χρόνο που κατέγραψαν, ενώ στη Σφαιροβολία και

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

το Vortex προκρίνονται οι έξι ( 6 ) πρώτοι-ες της ατομικής κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας
δύο ή περισσότερων μαθητών από τους δύο πρώτους αγώνες, προκρίνεται για την Γ΄ φάση, αυτός,
που έχει πετύχει την υψηλότερη επίδοση στο αγώνισμα.
5. Δικαίωμα συμμετοχής :
Στους αγώνες, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημοτικά
Σχολεία της Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Χίου και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 & 11 της
παρούσης. Ειδικότερα, για κάθε μία από τις αγωνιστικές κατηγορίες ισχύουν τα εξής:
 Αγόρια ( Ε΄- ΣΤ΄ ) – Κορίτσια ( Ε΄- ΣΤ΄) :
Στους αγώνες των δύο πρώτων φάσεων ( Α & Β ), κάθε σχολείο συμμετέχει στον κάθε
αγώνα στα ατομικά αγωνίσματα με μέχρι δύο ( 2 ) μαθητές και μέχρι δύο ( 2 )
μαθήτριες. Με μία ομάδα σκυταλοδρομίας αγοριών στον αγώνα της Α΄ φάσης και μία
ομάδα σκυταλοδρομίας κοριτσιών για τον αγώνα της Β΄ φάσης.
Κάθε μαθητής- τρια, αυτής της κατηγορίας, έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα ( 1 )
ατομικό αγώνισμα και στη σκυταλοδρομία.
 Αγόρια ( Γ΄- Δ΄) – Κορίτσια ( Γ΄- Δ΄) :
Κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει στο αγώνισμα κάθε φάσης ( Α΄, Β΄ ), με μέχρι
δύο ( 2 ) μαθητές και μέχρι δύο ( 2 ) μαθήτριες.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Οι μαθητές-τριες της κατηγορίας Γ΄- Δ΄ ( γεν. 2010-2011 ), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα
αγωνίσματα της κατηγορίας Ε΄- ΣΤ΄.
6. Έπαθλα Αγώνων :
Στους τρείς ( 3 ) πρώτους-ες νικητές-τριες των ατομικών αγωνισμάτων καθώς και στις τρείς ( 3 )
πρώτες ομάδες σκυταλοδρομίας κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν έπαθλα.
Για τις Α΄& Β΄ φάσεις :
Στους τρείς ( 3 ) πρώτους –τες νικητές-τριες ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων κάθε αγώνα θα
απονεμηθούν μετάλλια και διπλώματα.
Στη Γ΄ φάση :
Στον 1ο νικητή-τρια και ομάδα σκυταλοδρομίας, κύπελλο-μετάλλιο – δίπλωμα. Στους 2ο – 3ο
νικητή-τρια και ομάδα μετάλλια και διπλώματα.

7. Δηλώσεις συμμετοχής :
Οι σχολικές μονάδες, για κάθε φάση, θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστή δήλωση συμμετοχής,
σύμφωνα με τα έντυπα που επισυνάπτονται στην προκήρυξη. Η αποστολή θα γίνεται μόνο με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στο Γραφείο της Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟΥ ( Σύλλα 8 Δημοτικό
στάδιο Χίου) στο e-mail: segaschios-samos@otenet.gr, το αργότερο τρείς ( 3 ) ημέρες πριν την
προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής κάθε φάσης.
Οι πρωτότυπες δηλώσεις ( με σφραγίδα και υπογραφή Διευθυντή ), θα κατατίθενται την ημέρα
των αγώνων στη Γραμματεία.
8. Παράδοση αριθμών – Χώρος κλήσης – Διαδικασία εισόδου στον αγωνιστικό χώρο:

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
 Οι αριθμοί των μαθητών-τριών – για τις Α΄ & Β΄ φάσεις, θα παραδίδονται κατά την
ημέρα των αγώνων, μία ( 1 ) ώρα πριν την έναρξη του αγωνιστικού προγράμματος
στον Γυμναστή ή εκπρόσωπο του σχολείου. Για τον αγώνα της Γ΄ φάσης ( τελικό ) θα
παραδοθούν κατά την ημέρα διεξαγωγής των αγώνων και πριν την έναρξη, στις
Οινούσσες.
 Οι μαθητές-τριες που θα αγωνιστούν, θα πρέπει υποχρεωτικά, 35΄ τουλάχιστον πριν
την έναρξη του αγωνίσματός τους, να έχουν οριστικοποιήσει τη συμμετοχή τους στους
αγώνες, με αυτοπρόσωπη παρουσία στο χώρο κλήσης.
 Στο χώρο κλήσης, οι μαθητές-τριες θα προσέρχονται με τα εξής :
1. Με την αθλητική ταυτότητα
2. Αριθμό συμμετοχής .
 Στο Δημοτικό στάδιο Χίου, ο χώρος κλήσης, θα βρίσκεται δίπλα στην
αίθουσα ενδυνάμωσης – στο χωμάτινο διάδρομο, έξω από τον αγωνιστικό χώρο του
Σταδίου. Στη συνέχεια, οι μαθητές-τριες που αγωνίζονται, θα συγκεντρώνονται στην
είσοδο μπροστά από την αίθουσα ενδυνάμωσης και 25΄πρίν την προκαθορισμένη
ώρα έναρξης του αγωνίσματός τους, θα εισέρχονται στο Στάδιο και θα οδηγούνται στο
χώρο διεξαγωγής του αγωνίσματός τους, συνοδευόμενοι από τον υπεύθυνο εισόδου ή
του αγωνίσματος.
 Στο Στάδιο και Αμφιθέατρο Οινουσσών, ο χώρος κλήσης θα βρίσκεται στον αύλειο χώρο
των ξενώνων της Σχολής Εμποροπλοιάρχων. Στη συνέχεια οι μαθητές θα
συγκεντρώνονται στην είσοδο του τερματισμού του σταδίου και 20΄πρίν την έναρξη του
αγωνίσματός τους θα μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενοι από τον
υπεύθυνο του αγωνίσματος.
 Αμέσως μετά το τέλος κάθε αγωνίσματος, οι μαθητές-τριες – εκτός των τριών πρώτων
νικητών -τριών που θα παραμείνουν στο χώρο της Γραμματείας για την απονομή- θα
εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο από την ίδια πόρτα που εισήλθαν.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!!
Μαθητής ή μαθήτρια που δεν έχει περάσει από το χώρο κλήσης και δεν έχει ελεγχθεί,
δεν θα του/της επιτραπεί να αγωνισθεί.
9. Κανονισμοί :
Στους αγώνες θα ισχύσουν οι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ 2018-2019.

10. Γενικές και Τεχνικές Διατάξεις:
 Διαδικασία πρόκρισης στους Δρόμους 60μ. και 150μ. για τους αγώνες Α΄& Β΄ φάσης:
Α. Προκριματικός Αγώνας
Β. Τελικός Αγώνας σε δύο ( 2 ) σειρές. 12 μαθητές-τριες στον Τελικό
Για τις δύο ( 2 ) τελικές σειρές, προκρίνεται ο 1ος /1η κάθε σειράς του Προκριματικού και
συμπληρώνουμε έως και τον αριθμό 12 με τους καλύτερους χρόνους ( Κ.Χ ) από όλες τις
προκριματικές σειρές.

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020
 Στους αγώνες Α΄και Β΄ φάσης, οι σκυταλοδρομίες θα διεξαχθούν σε
τελικές σειρές, εφόσον οι ομάδες είναι περισσότερες από έξι ( 6 ). Στην περίπτωση
αυτή, η τελική κατάταξη θα προκύψει με βάση τους χρόνους απ’ όλες τις σειρές.
 Ειδικά για το άλμα σε ύψος, σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής και για
οργανωτικούς λόγους, θα διεξαχθεί ως εξής :
1. Τα διαδοχικά ύψη, αρχικά θα ανέρχονται ανά 10 cm και στη συνέχεια ανά 5 cm.
2. Σε κάθε διαδοχικό ύψος θα επιτρέπονται μέχρι δύο προσπάθειες για τον/την κάθε
μαθητή-τρια ( αντί για τρείς ).
3. Αρχικά ύψη:
ΑΓΟΡΙΑ : 100 – 110 – 120 – 125 – 130 – 135 -140 και στη συνέχεια ανά 5 cm.
ΚΟΡΙΤΣΙΑ : 0.95-105-115-120-125-130-135 και στη συνέχεια ανά 5 cm.
 Bάρη των οργάνων :
Βάρος σφαίρας 3kg
Bάρος m.b 1kg
 Στo Άλμα σε Μήκος, τη Σφαιροβολία και το vortex, οι προσπάθειες στις Α & Β φάσεις
θα είναι δύο ( 2 ), ενώ στην Γ φάση θα είναι τρείς ( 3 ).
 Στα αγωνίσματα Μήκος Χωρίς Φόρα και ρίψη m.b ( 1kg ) με τα δύο χέρια, οι
προσπάθειες για κάθε μαθητή-τρια θα είναι δύο ( 2 ).
 Τρόπος ρίψης της m.b με τα δύο χέρια προς τα εμπρός.
Στέκεται ο μαθητής σε όρθια θέση πίσω από τη λευκή γραμμή. Τα πόδια στο άνοιγμα
της λεκάνης. Στη συνέχεια φέρνει την μπάλα με τα δύο χέρια πίσω και πάνω απ’ το
κεφάλι, ενώ το σώμα κάνει ταυτόχρονα υπερέκταση λυγίζοντας τα πόδια στα γόνατα.
Ακολουθεί η ρίψη της μπάλας εμπρός.
 Στο Άλμα σε Μήκος το σημείο απογείωσης ( Βαλβίδα ) θα βρίσκεται σε απόσταση
1m από το πλησιέστερο άκρο του σκάμματος.
 Στο Δημοτικό Στάδιο Χίου,ως χώρος προθέρμανσης, θα χρησιμοποιείται ο
χωμάτινη επιφάνεια, δίπλα ακριβώς από την αίθουσα ενδυνάμωσης και έξω από
τον αγωνιστικό χώρο του Σταδίου καθώς και το ανοιχτό γήπεδο basket, μπροστά
από το κλειστό Γυμναστήριο.
 Στο Στάδιο & Αμφιθέατρο Οινουσσών, ως προθερμαντήριο θα χρησιμοποιείται ο
αύλειος χώρος των ξενώνων της Ακαδημίας Πλοιάρχων, δίπλα ακριβώς από το
στάδιο.
 Ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο –
Διευθυντή Αγώνων και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 Τεχνικός Υπεύθυνος–Διευθυντής αγώνων ορίζεται ο Υπεύθυνος Φυσικής Αγωγής &
Αθλητισμού της Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπ/σης Χίου.
11. Ιατρικές Εξετάσεις – Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα:

ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Ν. ΧΙΟΥ ΣΧ ΕΤΟΥΣ 2019-2020

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή μαθητών-τριών στους αγώνες, είναι να έχει κατατεθεί έγκυρο
Α.Δ.Υ.Μ. στα σχολεία τους, καθώς και υπεύθυνη δήλωση από γονέα/κηδεμόνα, που να αναφέρει
ότι επιτρέπει στο/στη μαθητή- τρια, τη συμμετοχή στους αγώνες και τις μετακινήσεις που θα
γίνουν (Το έντυπο επισυνάπτεται ) . Η Υπεύθυνη δήλωση, κατατίθεται από τον γονέα/κηδεμόνα
στο σχολείο και όχι στους διοργανωτές.
Στην περίπτωση που μαθητές-τριες δεν διαθέτουν έγκυρο Α.Δ.Υ.Μ., θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να
εξετασθούν από γιατρό και να έχουν μαζί τους, την Ιατρική Βεβαίωση κατά τις ημέρες των
αγώνων. Διαφορετικά δεν θα τους επιτραπεί η συμμετοχή.

Για την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ –ΣΑΜΟΥ Για την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χίου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Διευθυντής

Κώστας Τριαντάφυλλος Αριστείδης Κελεπερτζής
Please follow and like us:
fb-share-icon