Ενημέρωση για την λήξη της αντιπυρικής περιόδου
Έχοντας ολοκληρωθεί η αντιπυρική περίοδος ο Δήμαρχος Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης
συναντήθηκε με τον Υποστράτηγο Ιωάννη Σταμούλη, Συντονιστή Επιχειρήσεων
Πυροσβεστικής Βορείου – Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης, τον Αρχιπύραρχο Κωνσταντίνο
Θεοφιλόπουλο, Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου και τον Πύραρχο Ιωάννη Βουράκη,
Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Χίου. Επίκεντρο της συζήτησης ήταν ο
απολογισμός των πεπραγμένων της περιόδου σε συνάρτηση με τις έκτακτες και ειδικές
συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία. Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε και ο βαθμός
ετοιμότητας του νησιού μας στον απόηχο του πρόσφατου σεισμού.
Ο Δήμαρχος σε αυτό το πλαίσιο ευχαρίστησε τον Υποστράτηγο Ιωάννη Σταμούλη και
όλο το έμψυχο δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος για τη μαχητικότητα και την
αφοσίωση με την οποία εκτελούν το έργο τους, υπηρετώντας τον συνάνθρωπο αλλά και
τον τόπο μας. Τέλος, για ακόμη μία φορά εκφράστηκε η άριστη επικοινωνία και η άμεση
και εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Δήμου και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου.

 Please follow and like us:
fb-share-icon