Έτοιμο το σύγχρονο ταχυδιϋλιστήριο για την υδροδότηση των Καρυών

  Η ΔΕΥΑΝΧ ενημερώνει ότι είναι στο στάδιο ολοκλήρωσης και δοκιμών σύγχρονου ταχυδιϋλιστήριου για την υδροδότηση των Καρυών τους θερινούς

Περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Χ: Προκήρυξη 3 Διαγωνισμών

  Η Δ.Ε.Υ.Α Χίου προκηρύσει τρεις μειοδοτικούς διαγωνισμούς που αφορούν σε: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ – ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Περισσότερα