Έκτακτη ανακοίνωση από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χίου


Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που παρακολουθούν μαθήματα του Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ  και όσους έχουν κάνει αίτηση για το νέο
κύκλο μαθημάτων
ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
(https://www.inedivim.gr/) η από 11/03/2020 σχετική ανακοίνωση με θέμα
«Προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των
εκπαιδευτικών δομών» (Αρ. απόφασης Δ1α/ΓΠ. οικ. 16838, Αρ. φυλ. Εφημ.
Κυβερνήσεως 783). Ως εκ τούτου, τα μαθήματα θα αναβληθούν μέχρι νεώτερης
Ανακοίνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο
Κοινότητας Δήμου Χίου στα τηλ. 2271350059, 2271350057.
Please follow and like us:
fb-share-icon