ΧΙΟΣ: Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. αναζητά προσωπικό

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε . εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ , αναζητά:

Ηλεκτρολόγο / Μηχανολόγο Μηχανικό

(Χίος)

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των H/M εγκαταστάσεων και την ορθή και έγκαιρη εφαρμογή των σχεδίων / μελετών
 • Εποπτεύει την ορθή υλοποίηση των εργασιών από τους υπεργολάβους και τα συνεργεία του έργου σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Συντάσσει τις προμετρήσεις των ποσοτήτων υλικών και εξοπλισμού
 • Συντονίζει την έγκαιρη παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές
 • Ελέγχει τα σχέδια της μελέτης και εντοπίζει έγκαιρα τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις και σε συνεννόηση με μελετητή φροντίζει για την τροποποίηση τους
 • Διασφαλίζει τα δικαιώματα της εταιρείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις συμβατικές υποχρεώσεις, του ιδιοκτήτη του έργου, των υπεργολάβων και των προμηθευτών
 • Εντοπίζει και διαχειρίζεται τους κινδύνους του έργου
 • Διαχειρίζεται θέματα ασφαλείας
 • Συνεργάζεται άμεσα με άλλους μηχανικούς του εργοταξίου, τους τεχνικούς και τα συνεργεία του έργου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • 2ετής εμπειρία κατ’ ελάχιστο
 • Γνώσεις Τεχνικών Κανονισμών, Προδιαγραφών, Ευρωπαϊκών οδηγιών κατασκευής Η/Μ εγκαταστάσεων και της νομοθεσίας δημοσίων έργων θα εκτιμηθούν
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (προφορικά & γραπτά)
 • Καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & AutoCAD

Δεξιότητες:

 • Μεθοδικότητα, ακρίβεια και υπευθυνότητα
 • Ευχέρεια και αμεσότητα στην επικοινωνία
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Ακολουθήστε την Chiosin.gr για να μαθαίνετε έγκυρα , άμεσα και αντικειμενικά τα νέα από τη Χίο

Ακολουθήστε μας στο Instagram

Ακολουθήστε μας στο twitter

Ακολουθήστε μας στο facebookPlease follow and like us:
fb-share-icon