ΧΙΟΣ: Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναζητά προσωπικό

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. εταιρεία του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναζητά:

Μηχανικό Κατασκευής Η/Μ Εγκαταστάσεων (Λέσβος, Χίος)

Αρμοδιότητες:

 • Παρακολουθεί και συντονίζει την κατασκευή των Η/Μ εργασιών των Εγκαταστάσεων, την έγκαιρη και σωστή εφαρμογή σχεδίων / μελετών και την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα
 • Συντονίζει τους εργοδηγούς και το προσωπικό του εργοταξίου
 • Εποπτεύει τις H/M εργασίες και τους υπεργολάβους
 • Συμμετέχει στο συντονισμό όλων των εργασιών του Έργου
 • Προλαμβάνει και επιλύει τεχνικά προβλήματα κατασκευής του Έργου
 • Διενεργεί, συντονίζει και παρακολουθεί τους ελέγχους και τις δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού
 • Είναι υπεύθυνος για την πρόοδο των εργασιών βάσει του χρονοδιαγράμματος
 • Ενημερώνει τον Εργοταξιάρχη & τον Project Manager για την εξέλιξη του Έργου
 • Παρακολουθεί τις υποχρεώσεις των προμηθευτών
 • Παρακολουθεί και ελέγχει τις δαπάνες του Έργου
 • Ελέγχει τις πιστοποιήσεις των υπεργολάβων
 • Διασφαλίζει την επάρκεια του αποθέματος των Η/Μ υλικών
 • Προβαίνει σε έρευνα αγοράς υλικών και συμμετέχει στη σύνταξη κοστολογίων και τεχνικών προσφορών
 • Επικοινωνεί με υπηρεσίες και συνεργεία
 • Βρίσκεται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον Κύριο του Έργου (Πελάτη)

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕΙ / ΑΕΙ
 • 3 έτη κατ’ ελάχιστο εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (προφορικά και γραπτά)
 • Πολύ καλή γνώση MS Office, AutoCAD

Δεξιότητες:

 • Οργανωτικές δεξιότητες και μεθοδικότητα
 • Γρήγορη ανταπόκριση σε συνθήκες εργασιακής πίεσης
 • Αποτελεσματική διαχείριση ταυτόχρονα πολλών θεμάτων
 • Εργατικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα
 • Προθυμία για συνεχή ανάπτυξη & βελτίωση

Παροχές Εταιρείας:

 • Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
 • Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο
 • περισσότερα εδώPlease follow and like us:
fb-share-icon