Το Σ.Α.Σ. άφησε εκτός την ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Αποστόλου Αβδελά, Βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

 

ΠΡΟΣ:            Τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Τον κ. Υπουργό Τουρισμού

 

ΘΕΜΑ:        «Ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου»

 

Κύριοι, κύριοι, Υπουργοί,

 

Σύμφωνα με ενημέρωση από κατοίκους του Βόλου, έντονο είναι το ενδιαφέρον στη περιοχή τους για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Μαγνησίας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας γενικότερα με την αντίστοιχη Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Θεωρούν οι ως άνω ότι μία τέτοια ακτοπλοϊκή σύνδεση εκτός από τους επισκέπτες – τουρίστες θα εξυπηρετήσει τους φοιτητές, τους στρατιώτες και στρατιωτικούς των δυο περιοχών, ενώ έχει την αμέριστη υποστήριξη των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών. Μας μετέφεραν οι ως άνω ότι είναι έκδηλο το ενδιαφέρον των δυο Περιφερειών, καθώς υποστηρίζουν και επιδιώκουν το άνοιγμα της ακτοπλοϊκής προσβασιμότητας από τον Βόλο στη Λέσβο, στη Χίο και τη Σάμο. Ζητούν οι ως άνω να μεσολαβήσουμε, ώστε να προχωρήσει κατά τη φετινή χρονιά η επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση των Περιφερειών της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

 

Προτίθεσθε να ενεργήσετε αρμοδίως, κατά το μερίδιο ευθύνης που σας αναλογεί, ώστε να προχωρήσει τη φετινή χρονιά η επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση των Περιφερειών της Θεσσαλίας και του Βορείου Αιγαίου;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές ΑΒΔΕΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ:

Πειραιάς, 29 Απριλίου 2022

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ                              Αριθ. Πρωτ.: 1500.1/29472/2022/107

Δ/νση: Ακτή Βασιλειάδη

 

Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. : 213 137 1464

Ε-mail : ke@yna.gov.gr

ΠΡΟΣ: τη Βουλή των Ελλήνων

Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

 

Κοιν.: 1. Yπουργείο Ανάπτυξης και Επεν- δύσεων (Γρ. κ. Υπουργού)

  1. Υπουργείο Τουρισμού (Γρ. κ. Υπουργού)
  2. Βουλευτή κ. Α. Αβδελά
  3. Βουλευτή κ. Κ. Χήτα

 

Αριθ. σελίδων: Απάντηση (02)

Σύνολο (02)

 

 

ΘΕΜΑ: «Απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 4389/05-04-2022 Ερώτησης των Βουλευτών κ. Α. Αβδελά και κ. Κ. Χήτα».

 

Επί των διαλαμβανομένων στην εν θέματι Ερώτηση γνωρίζεται ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο [ν. 2932/2001 (Α΄145)], οι πλοιοκτήτριες εταιρείες υποβάλλουν μέχρι την 31η Ιανουαρίου έκαστου έτους δηλώσεις δρομολόγησης των πλοίων τους σε δρομολογιακές γραμμές, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ενδεικτικού ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας για την δρομολογιακή περίοδο από την 01/11 έκαστου έτους μέχρι την 31/10 του επομένου έτους. Εφόσον δεν υποβληθούν δηλώσεις δρομολόγησης ή αν από αυτές που υποβλήθηκαν δεν καλύπτονται πλήρως οι πάγιες ανάγκες του μεταφορικού έργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προβαίνει στη δημοσίευση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας διάρκειας ενός έως πέντε ετών για την αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένων γραμμών, άνευ μισθώματος. Στην περίπτωση που ακόμα δεν καλύπτονται πλήρως οι συγκοινωνιακές ανάγκες μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, των πλοιοκτητών, των ναυτικών πρακτόρων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.λπ., εκδίδεται προκήρυξη για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, έναντι μισθώματος.

Για την τρέχουσα δρομολογιακή περίοδο, κατόπιν γνωμοδότησης του Σ.Α.Σ., εκδόθηκε η υπ΄ αριθμ. 2252.1.1/42121/21/11-06-2021 προκήρυξη αρχικού μειοδοτικού διαγωνισμού προς εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας από την 01/11/21 έως την 31/10/2022 για συμβάσεις ενός έτους ή μέχρι την 31/10/2023 για τις συμβάσεις διετούς διάρκειας (ΑΔΑ: 90684653ΠΩ-ΩΣ6).

Στην εν λόγω απόφαση δεν έχει συμπεριληφθεί δρομολογιακή γραμμή που να συνδέει την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ιδιαίτερα την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ωστόσο το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξετάζει ποιες γραμμές δύνανται να προκηρυχθούν, ανάλογα με την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητά τους, προκειμένου να εξασφαλισθεί η καλύτερη δυνατή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και η ανάπτυξη νησιωτικών περιοχών επιχειρηματικά, κοινωνικά, πολιτισμικά και τουριστικά.

Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο δίκτυο θαλάσσιων συγκοινωνιών, καταβάλλει πάντοτε κάθε δυνατή προσπάθεια με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των παραγωγικών τάξεων των νησιών, ενώ παράλληλα εξετάζει θετικά κάθε επιχειρηματική πρωτοβουλία και πρόταση που στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Εσωτερική Διανομή:

  1. ΥΝΑΝΠ/Γρ. κ. Υπουργού
  2. ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/Γρ. κ. ΓΓΛΛΠΝΕ
  3. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Α/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  4. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. Β΄ Υ/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
  5. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Γρ. κ. ΔΚΒ΄
  6. ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΘΣPlease follow and like us:
fb-share-icon