Ξε-Θολώνει η χωροθέτηση της κλειστής δομής
Την 10η μέρα μετά από την λαική συνέλευση στο Χαλκειός επέλεξε ο Δήμαρχος Χίου κ. Κάρμαντζης για να πραγματοποιήσει το πολυαναμενόμενο ΔΣ. Σύμφωνα με δήλωση του ανέφερε ότι θα κριθούμε οριστικά και αμετάκλιτα, ορίζωντας τον νέο χώρο της κλειστής δομής:

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 5η δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα
διεξαχθεί την Δευτέρα 15η Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6μ.μ., με μόνο θέμα συζήτησης: «Χωροθέτηση
κλειστής δομής ως του μόνου χώρου διαμονής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών στο νησί
μας, με έλεγχο και ασφάλεια και με δεδομένες τις προγενέστερες αποφάσεις του Δημοτικού
Συμβουλίου».»

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-
presence, στα πλαίσια της λήψης μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του

COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά.
Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την ημέρα της συνεδρίασης η έναρξη ηλεκτρονικής σύνδεσης ορίζεται για
τις 5.45μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Παύλος Π. Καλογεράκης

 Please follow and like us:
fb-share-icon