ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ: Περιφρονούν τον πολύτιμο δασικό πλούτο του νησιού


Δ Ι Α Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Α και Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Της Φιλοδασικής Ενωσης Χίου, που εδρεύει στην πόλη της
Χίου κι εκπροσωπείται νόμιμα.
-.-.-.-.-
Η Φιλοδασική Ενωση Χίου έχει ιδρυθεί προ 60 και πλέον ετών,
με σκοπό αποκλειστικά και μόνον την διάσωση των υφισταμένων
δασών και την αναδάσωση του νησιού. Εργάζεται αδιάκοπα και
επίμονα για την δημιουργία δασικών πυρήνων, δημιουργώντας κάθε
έτος νέους, ενώ παράλληλα φροντίζει τους ήδη υφιστάμενους με
κλάδεμα και πότισμα. Στην μέχρι σήμερα πορεία της έχει
δημιουργήσει στο νησί της Χίου πάνω από 200 δασικούς πυρήνες και
έχει φυτεύσει πάνω από 110.000 δένδρα.
Στα πλαίσια της προ ημερών επίταξης εκτάσεως στο 17 ο
χιλιόμετρο Χίου Βολισσού, διαπιστώνουμε ότι ο επιταχθείς χώρος
περιλαμβάνει και πέντε (5) δασικούς πυρήνες της Φιλοδασικής, που
βρίσκονται επί της επαρχιακής οδού και είναι
1. ο με αριθμό 130, εκτάσεως 5 στρεμμάτων,
2. ο με αριθμό 77, εκτάσεως 6 στρεμμάτων,
3. ο με αριθμό 55, εκτάσεως 9 στρεμμάτων,
4. ο με αριθμό 105, εκτάσεως 15 στρεμμάτων και
5. ο με αριθμό 178, εκτάσεως 9 στρεμμάτων.
Οι πυρήνες αυτοί έχουν δημιουργηθεί με πολύ κόπο και με
εργασία πολλών ετών, είναι ασφαλώς περιφραγμένοι και εμπεριέχουν
χιλιάδες πεύκα, κουκουναριές, γλαυκά πεύκα, κυπαρίσσια,
δενδρολίβανα κλπ, ηλικίας 20-30 ετών-πλην του 5 ου άνω πυρήνα όπου
τα δενδράκια είναι 2-3 ετών- και αποτελούν πλέον δάση προορισμένα
να ωφελήσουν τους Χιώτες, βελτιώνοντας το κλίμα, προσφέροντας
καλαισθησία και πνεύμονες πρασίνου, προστατεύοντας το
περιβάλλον, αναδεικνύοντας το νησί και αποκαθιστώντας σιγά σιγά

τον αρχαιόθεν χαρακτήρα της νήσου Χίου ως «Πιτυούσα», δηλαδή
γεμάτη πεύκα.
Προκύπτει λοιπόν ότι είναι αδιανόητο να περιληφθούν οι 5
αυτοί πυρήνες στο σχεδιασμό του Υπουργείου σας για δημιουργία
πόλης μεταναστών πάνω στο όρος Αίπος, αφού η ενδεχόμενη και
άκρως πιθανολογούμενη καταστροφή τους θα στερήσει το νησί από
μεγάλο μέρος δάσους, συνολικού εμβαδού άνω των 44 στρεμμάτων,
το οποίο είναι ανέφικτο να ξαναδημιουργηθεί.
Σημειωτέον ότι ακόμη και αν ακόμη δεν καταστραφούν οι άνω
πυρήνες μας από τα μηχανήματα του Υπουργείου σας, η γειτνίασή
τους και μόνο με την σχεδιαζόμενη πόλη, προεξοφλεί χωρίς καμμία
απολύτως αμφιβολία τον αφανισμό τους, αφού οι μετανάστες είναι
πλέον ή βέβαιον ότι θα κόψουν όλα τα δένδρα μέχρις ρίζας για να
έχουν καύσιμη ύλη, όπως άλλωστε η πρόσφατη εμπειρία στο
Χαλκειός καταδεικνύει.
Με την παρούσα μας ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ ΕΝΤΟΝΩΣ για
τον σχεδιασμό του Υπουργείου σας, το οποίο περιφρονεί πλήρως τον
πολύτιμο δασικό πλούτο του νησιού, που έχει γεννηθεί από τις
συνεχείς και άοκνες προσπάθειες της Ενωσής μας. Περαιτέρω με την
παρούσα μας σας ΚΑΛΟΥΜΕ όπως απόσχετε όχι μόνον από την
συμπερίληψη των δασών μας στην επιταγμένη έκταση, αλλά και όπως
τροποποιήσετε τον σχεδιασμό σας ώστε η μελλοντική πόλη όχι μόνον
να μην γειτνιάζει με τους πυρήνες μας αλλά να απέχει αρκετά
χιλιόμετρα από αυτούς ώστε να διασφαλισθεί η συνέχιση της ύπαρξης
πρασίνου και ζωής στο όρος Αίπος.-
Για το ΔΣ της Φιλοδασικής
Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Κοικκινάκης

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: