Ζητάμε τηλεδιάσκεψη & όχι απλή αποστολή ενός εντύπου που περιλαμβάνει την επιλογή ΝΑΙ- ΟΧΙ- ΛΕΥΚΟ- ΑΠΩΝ


Όχι στη δια περιφοράς δημοκρατία

Αξιότιμε κε Περιφερειάρχη,
Λάβαμε την πρόσκληση σας για τη δια περιφοράς ψήφιση – χωρίς συζήτηση –
των θεμάτων του ερχόμενου Περιφερειακού Συμβουλίου και σας ζητάμε αυτή
να γίνει με τηλεδιάσκεψη και όχι με απλή αποστολή ενός εντύπου που
περιλαμβάνει την επιλογή ΝΑΙ- ΟΧΙ- ΛΕΥΚΟ- ΑΠΩΝ ανά θέμα.
Άλλωστε τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη δεν είναι
κομμάτι μιας τυπικής διαδικασίας αλλά αρκετά σημαντικά και χρήζουν
ενημέρωσης, απάντησης σε ερωτήσεις και ευρύτερη συζήτηση. Για
παράδειγμα θα θέλαμε να ρωτήσουμε στην τροποποίηση του
προϋπολογισμού γιατί μειώνεται το αποθεματικό, γιατί αυξάνονται ποσά σε
κωδικούς για «τηλεφωνικές υπηρεσίες», «άλλες αμοιβές», «οργάνωση
εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων», και άλλα αντίστοιχα, θα θέλαμε να
ρωτήσουμε γιατί η οικονομική επιτροπή αποφάσισε (και μάλιστα ομόφωνα)
την πρόσληψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων και όχι άλλων (πχ η πλειοψηφία
είναι μηχανικοί και μόνο 2 στους 17 επαγγελματίες υγείας).
Κε Περιφερειάρχη, δεν πρωτοτυπούμε όταν σας ζητάμε το συμβούλιο να γίνει
με χρήση τηλεδιάσκεψης όταν πριν λίγες μέρες και άλλο συλλογικό
αυτοδιοικητικό όργανο στο Βόρειο Αιγαίου έγινε με αυτό τον τρόπο (Δ.Σ.
Χίου). Άλλωστε όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές, η
συνεισφορά όλης της αντιπολίτευσης είναι σημαντική όπως αποδείξατε και
εσείς ο ίδιος όταν υιοθετήσατε την πρόταση του Άλλου Δρόμου να
τροποποιήσετε τον προϋπολογισμό και να αυξήσετε τα ποσά προς τα
Νοσοκομεία του Βορείου Αιγαίου. Πρόταση που σας είχαμε κάνει στη
σύσκεψη των επικεφαλής στις 18 Μαρτίου και παρά το γεγονός ότι την
απορρίψατε εκείνη την μέρα, 13 μέρες μετά έγινε πράξη και πολύ σωστά.
Σας ζητούμε λοιπόν να δρομολογήσετε τις διαδικασίες για να γίνει μέσω
τηλεδιάσκεψης το ερχόμενο περιφερειακό συμβούλιο και όχι δια περιφοράς.
Και προς τούτο είμαι στη διάθεσή σας να συνεισφέρω και σε τεχνικά ζητήματα
(λόγω ενεργής ενασχόλησης μου με πλατφόρμες τηλεδιάσκεψης) προς την
αρμόδια υπηρεσία.

Στράτος Γεωργούλας
Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης Β. Αιγαίου «ο Άλλος Δρόμος»
Please follow and like us:
fb-share-icon