Βουρνούς: Θετική πρόταση άλλα το μοίρασμα της τράπουλας σε όλες τις παρατάξεις αναλογικά

Ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος κος Κάρμαντζης, έκανε στο συνδυασμό μας μια
συγκεκριμένη πρόταση για συμμετοχή στη διοίκηση του Δήμου Χίου κατά την
επόμενη περίοδο.
Θεωρούμε θετική την πρόταση για συμμετοχή στη διοίκηση παρατάξεων
διαφορετικών από αυτή του Δημάρχου, παρότι το διαμορφούμενο θεσμικό πλαίσιο
φαίνεται ότι δεν το επιβάλει. Η “Πρωτοβουλία για τη Χίο” πιστεύει ότι η πρόταση θα
πρέπει να απευθύνεται αναλογικά σε όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στο
Δημοτικό Συμβούλιο, με βάση το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο έγιναν οι εκλογές και
οι Χιώτες ανέδειξαν τους εκπροσώπους τους.
Είναι δε ευνόητο, ότι τα πρόσωπα που θα επιλεγούν να βρεθούν σε θέσεις διοίκησης
θα προταθούν από τους συνδυασμούς στους οποίους θα έχουν κατανεμηθεί οι
συγκεκριμένες αρμοδιότητες.
Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για το καλό της Χίου σε ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο,
όπως αυτό καθορίστηκε στις εκλογές.

Χίος, 9/8/2019
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ

Please follow and like us:
fb-share-icon