Η ΒΙΑΛ πρέπει να επιστρέψει στους ιδιοκτήτες της
Το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να αποδώσει τη ΒΙΑΛ στον Δήμο Χίου: εκδόθηκε η δικαστική απόφαση για την αγωγή που καταθέσαμε τον Μάρτιο του 2019.

Η ελληνική δικαιοσύνη με την απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου της 31 Δεκεμβρίου
2020, υποχρεώνει το Ελληνικό Δημόσιο να αποδώσει στον Δήμο της Χίου, το νόμιμο
ιδιοκτήτη του ακινήτου, τη ΒΙΑΛ.
Η απόφαση αυτή επιβεβαιώνει ότι ζούμε σε ένα κράτος δικαίου: οποιοσδήποτε, ακόμη και το
Ελληνικό Δημόσιο, δεν μπορεί να καταπατεί την ιδιοκτησία ενός άλλου. Αυτό τον κανόνα
δικαίου, όφειλε να έχει σεβαστεί το Ελληνικό Δημόσιο εδώ και αρκετά χρόνια, όταν ξεκίνησε
να χρησιμοποιεί τη ΒΙΑΛ έξω από τους όρους της προσωρινής της παραχώρησης, έξω από
τους όρους της νομοθεσίας και των κανονισμών, εις βάρος, τελικά, της τοπικής κοινωνίας η
οποία είχε προσπαθήσει να δώσει λύσεις στις έκτακτες συνθήκες του 2015.
Από τις πολλές νομικές ενέργειες που έγιναν έκτοτε (εξώδικα, μηνύσεις, καταγγελία
σύμβασης, αγωγές έξωσης), με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής
Επιτροπής, η τελευταία είναι αυτή που δικαιώνει τον Δήμο της Χίου. Έστω τώρα, δύο χρόνια
μετά τη λήξη του παραχωρητηρίου, το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να αποδώσει το ακίνητο
στον Δήμο της Χίου. Όσα προσκώματα και εάν βρεθούν μπροστά, η ΒΙΑΛ πρέπει να
αποδοθεί στον Δήμο της Χίου.
Η κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου της Χίου, για τις οποίες προορίζεται το
ακίνητο, μπορεί να γίνει πλέον μέσα σε ένα ευρύτερο επιχειρηματικό πάρκο, το οποίο
μπορεί να αποτελέσει η ΒΙΑΛ, μαζί με γειτονικές ιδιοκτησίες. Η σύμφωνη γνώμη της τοπικής
κοινωνίας, η συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας και του Δήμου της Χίου, είναι
προαπαιτούμενα για να προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα, στην οικονομική
αναζωογόνηση που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή και η Χίος.

Χίος, 12/1/2021
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ

 Please follow and like us:
fb-share-icon