Απολυμάνσεις – αποτροπή εισόδου ζωονόσων οι οποίες ενδημούν στα γειτονικά Τουρκικά παράλια


Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή εισόδου στη Χίο
ζωονόσων οι οποίες ενδημούν στα γειτονικά Τουρκικά παράλια.
Τα νοσήματα αυτά, όπως η ευλογιά του προβάτου, ο αφθώδης πυρετός, ο
καταρροϊκός πυρετός, η πανώλη των χοίρων κλπ θα έχουν δυσμενέστατες
επιπτώσεις στο ζωικό κεφάλαιο και το εισόδημα των κτηνοτρόφων σε περιπτώσεις
εμφάνισης και επέκτασης τους στο νησί μας.
Για τον λόγο αυτό πέρα των όποιων άλλων μέτρων έχουν ληφθεί, ουσιώδους
σημασίας είναι και απαιτείται, η διενέργεια απολυμάνσεων στα σημεία εισόδου
του νησιού από την Τουρκία, δηλαδή στο τελωνείο της Χίου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τις κατά νόμο προϋποθέσεις, όπως
εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την κατάθεση σχετικής οικονομικής προσφοράς για την
ανάληψη διενέργειας των απολυμάνσεων.
Οι απολυμάνσεις αφορούν:
1. τη διαβροχή καθημερινά με απολυμαντικό υγρό, απολυμαντικών ταπήτων κατά
την αποβίβαση επιβατών και οχημάτων. Οι απολυμαντικοί τάπητες θα είναι
τοποθετημένοι στο σημείο εξόδου των επισκεπτών από το σκάφος, ώστε να
απολυμαίνονται τα υποδήματα και οι ρόδες των οχημάτων και στην είσοδο του
τελωνείου, τις απογευματινές ή και πρωινές ώρες, κατά την άφιξη των σκαφών από
την Τουρκία.
2. Ο υπεύθυνος των απολυμάνσεων θα πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του
τελωνείου, μισή ώρα πριν την άφιξη των σκαφών.
3. Το πρόγραμμα των αφίξεων και οι ώρες, θα οριστούν σε συνεννόηση και
συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο Χίου και το Τελωνείο.
4.Ο ανάδοχος, έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει εβδομαδιαίο ημερολόγιο
διενέργειας απολυμάνσεων, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία απολύμανσης, η
ώρα, και η ποσότητα απολυμαντικού που χρησιμοποιήθηκε.
5.Η δράση αφορά το έτος 2020.
Η Δ/νση Αγρ. Οικονομίας  Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου, έχει την υποχρέωση να
διενεργεί τυχαίους ελέγχους της διαδικασίας.
Προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πιστώσεις, παρακαλούμε για την
κατάθεση των προσφορών, μέχρι και την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής
Οικονομίας  Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου (τηλ:2271353203- 206 κ. Αμέντα)

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου

 

Please follow and like us:
fb-share-icon