Επιστολή προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα


Πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Βελγίου κ. Ἀθηναγόρα
Σεβασμιώτατε,
Διά τῆς παρούσης ἐπιστολῆς ἐκφράζομεν τήν χαρά καί ἀγαλλίασιν τοῦ
Συνδέσμου Κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν διά τήν
παμψηφεί ἐκλογήν, ἐκ τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ
Πατριαρχείου, τοῦ   Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου κ. Ἰωακείμ Ἀρχοντοῦ,
κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, ὡς Βοηθοῦ Ἐπισκόπου παρά τῇ Ὑμετέρᾳ
Σεβασμιώτητι, ὑπό τόν τίτλον τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς
Ἀπολλωνιάδος.




Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος κ. Ἰωακείμ, ὁ
ὁποῖος κατάγεται ἐκ τῆς Ἡρωικῆς Νήσου τῶν Ψαρῶν, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί
Πρεσβύτερος εἰς Χίον. Ὑπῆρξεν ἐπί πολλά ἒτη συμπρεσβύτερός μας ὑπηρετήσας ἀπό
τῆς θέσεως τοῦ ἐφημερίου εἰς τήν Ἱεράν Νέαν Μονήν καί εἰς Ἱερούς Ναούς τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἰδιαιτέρως δέ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Φραγκομαχαλᾶ πόλεως Χίου. Παραλλήλως ἐδιωρίσθη τακτικός Ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χίου, ἐνῶ διηκόνησε ἰερατικῶς καί τήν Ἡρωικήν Νῆσον τῶν Ψαρῶν.
Διά τοῦτο ἐκφράζομεν τάς εὐχαριστίας τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου Κληρικῶν
Χίου, πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον
καί τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὡσαύτως καί πρός
Ὑμᾶς Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Βελγίου, Ὑπέρτιμε καί Ἒξαρχε Κάτω Χωρῶν καί
Λουξεμβούργου, κ. Ἀθηναγόρα.

Επιστολή προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Βελγίου κ. Αθηναγόρα

Σύνδεσμος Κληρικών Χίου

 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: