Ενδιαφέροντα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της Δ.Κ.Ι.Β. Χίου Κοραής


Σας ενημερώνουμε ότι η Δημόσια Κεντρική Ιστορική
Βιβλιοθήκη “Κοραής” συνδιοργανώνει με τη Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, την εφαρμογή ψυχοκινητικού
προγράμματος μέσα από τη δραματοποίηση παραμυθιών, το
οποίο θα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (5-6
ετών). Η πρόσκληση θα απευθύνεται σε όλα τα νηπιαγωγεία του
Νομού Χίου και θα εφαρμόζεται μία (1) φορά την εβδομάδα,
κάθε Πέμπτη και ώρα 9:30 – 11:00, από την εκπαιδευτικό
Φυσικής Αγωγής κ. Ειρήνη Δημοπούλου.
Η δραματοποίηση και η χρήση των παραμυθιών ως μέσο
ψυχοκινητικής αγωγής, μπορεί να εμπλουτίσει και να
δυναμώσει τη διαδικασία του παιχνιδιού. Τα παραμύθια
γίνονται μια μοναδική εμπειρία που συνεισφέρει σημαντικά
στην ανάπτυξη και την ωρίμανση της σκέψης και των
συναισθημάτων των παιδιών. Ταυτόχρονα, τα παιδιά μέσα από
στοχευμένα ερεθίσματα κίνησης, εμπλουτίζουν το κινητικό τους
ρεπερτόριο και αυτή η κίνηση αποτελεί το μέσο για την
ολόπλευρη ανάπτυξη της παιδικής τους προσωπικότητας.
Τα Νηπιαγωγεία που επιθυμούν να συμμετέχουν πρέπει να
δηλώνουν στο mail: koraesabekin@gmail.com ή στο τηλέφωνο
της Δ.Κ.Ι.Β. Κοραής 2271044246 και ώρες από 9-12. Δηλώνουν
την επιλογή του παραμυθιού που επιθυμούν, το αριθμό
μαθητών που θα συμμετέχουν, τον εκπαιδευτικό που θα τα
συνοδεύει και την ημερομηνία η οποία θα καθοριστεί από
κοινού. Η επιλογή παραμυθιών γίνεται μέσα από δύο
παραμύθια:
α) Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε
β) Οι περιπέτειες της Βούλας στο κόκκινο βιβλίο
Σας παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

ANNA ΧΑΖΙΡΗ

 

Please follow and like us:
fb-share-icon