ΟΧΙ στην εξίσωση πτυχίων κολεγίων με τα πτυχία των ΑΕΙ


Σύμφωνα με το άρθρο 50 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου
Παιδείας, τα πτυχία των ιδιωτικών κολλεγίων αποκτούν επαγγελματική ισοτιμία με
αυτά των ΑΕΙ, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα χιλιάδων αποφοίτων ιδιωτικών
κολεγίων να διοριστούν στο δημόσιο. Με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται να
γίνονται δεκτά από τον ΑΣΕΠ τα πτυχία των κολεγίων ακόμα και αν δεν έχουν
εξασφαλίσει την ακαδημαϊκή αναγνώριση τους μέσω του ΔΟΑΤΑΠ
(Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης).
Με το νομοσχέδιο αυτό η κυβέρνηση:
 καταργεί από το παράθυρο το άρθρο 16 του Συντάγματος βάζοντας
από την πόρτα τα επί πληρωμή πτυχία από κάθε φύσης ιδιωτικά
κολέγια, ακόμη και χωρίς ακαδημαϊκή αναγνώριση των πτυχίων
μέσω ΔΟΑΤΑΠ
 ενισχύει την ιδιωτική εκπαίδευση
 εμπορευματοποιεί τα πτυχία και
 κατασυκοφαντεί τη δημόσια εκπαίδευση φανερώνοντας τις
πραγματικές της προθέσεις για μείωση εισακτέων στα δημόσια
πανεπιστήμια, αναστολή λειτουργίας 37 τμημάτων ΑΕΙ, κατάργηση
της βάσης του 10 κλπ.
Ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου που εξισώνει τα ιδιωτικά κολέγια με
τα Δημόσια Πανεπιστήμια.
Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΜΕ Χίου καλεί τα μέλη της σε παράσταση
διαμαρτυρίας στη ΔΔΕ Χίου, αύριο 21/1/2020 και ώρα 14:00 και απόδοση
σχετικού υπομνήματος.

Για το Δ.Σ. ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σταυρινούδης Σταύρος Πρωάκης Δημοσθένης
ΘΕΜΑ: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΤΩΝ

ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων & Νηπιαγωγών Χίου καταδικάζει την πρόθεση του
Υπουργείου Παιδείας και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να εξισώσει τα πτυχία των
πανεπιστημίων με τους τίτλους των κολλεγίων και να εφαρμόσει τριετή αποκλεισμό από τους
διορισμούς στους εκπαιδευτικούς που παραιτούνται ή δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΑΣ!

Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο για
τον απαξιωτικό για το δημόσιο διάλογο τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο προχωρά σε ρυθμίσεις
που αλλάζουν δραματικά το τοπίο στη δημόσια εκπαίδευση, όσο (και κυρίως γι’ αυτό) για τον
πυρήνα των ρυθμίσεων αυτών.
Η κυβέρνηση (με το άρθρο 50 του  υπό ψήφιση νομοσχεδίου και σε συνέχεια ανάλογων
νομοθετικών ρυθμίσεων προηγούμενων ετών και κυρίως του ν.4635/ 30-10-2019 «Επενδύω στην
Ελλάδα και άλλες διατάξεις»), με πρόσχημα την ανάγκη προσαρμογής της Ελλάδας στην
κοινοτική οδηγία 2005/36 (με επιλεκτική ευαισθησία ως προς την προσαρμογή στο κοινοτικό
δίκαιο, αφού δεν την επιδεικνύει και για την οδηγία 70 του 1999 που θα οδηγούσε σε εξίσωση
δικαιωμάτων μονίμων-αναπληρωτών και θα άνοιγε την πόρτα στην πραγματοποίηση όλων των
διορισμών μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η εκπαίδευση) προχωρά στην ολέθρια για τη
δημόσια εκπαίδευση κίνηση υποβάθμισης του κύρους των πανεπιστημιακών πτυχίων και την
εξίσωσή τους με τους τίτλους κολλεγίων. Είναι τραγικό να ανοίγει ο δρόμος για την είσοδο στην
εκπαίδευση των αποφοίτων μεταδευτεροβάθμιων σχολών (κολλέγια) την ίδια στιγμή που από την
προκήρυξη της ειδικής αγωγής και από ότι φαίνεται και της γενικής αποκλείστηκαν οι
συνάδελφοί μας απόφοιτοι των 2ετών Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών οι
οποίοι, όχι με δική τους υπαιτιότητα αλλά της πολιτείας, δεν κατέχουν τίτλο εξομοίωσης.
Αποκλείονται, δηλαδή, εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν και τα ακαδημαϊκά προσόντα και
την παιδαγωγική επάρκεια και εργάζονται ήδη ως αναπληρωτές στη δημόσια εκπαίδευση ενώ
πολλοί από αυτούς έχουν ήδη δώσει επιτυχημένες εξετάσεις σε διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.
Η εξίσωση αυτή των τίτλων των κολλεγίων με τους τίτλους Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν
αποτελεί υποχρέωση προσαρμογής της Ελλάδας στην κοινοτική οδηγία, αφού η σχετική
ειδοποιητική επιστολή της Ε.Ε. αναφέρεται κυρίως στις χρονοβόρες διαδικασίες του
ΔΟΑΤΑΠ,  αλλά πολιτική απόφαση που εκχωρεί σημαντικό κομμάτι των αρμοδιοτήτων της
χώρας που ουδέποτε εκχωρήθηκαν ούτε καν με τη συνθήκη της Λισσαβόνας.

Δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση και θα αντιπαλέψουμε σθεναρά την υποβάθμιση του
κύρους των πανεπιστημιακών πτυχίων.
Δεν δεχόμαστε, επίσης, τις τιμωρητικές διατάξεις που εισάγονται με το άρθρο 58 για τον
τριετή αποκλεισμό από τους διορισμούς στους εκπαιδευτικούς που παραιτούνται ή δεν
αναλαμβάνουν υπηρεσία. Όταν δεν έχουν πραγματοποιηθεί διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών τα
τελευταία δέκα χρόνια, για να αρνηθεί ένας εκπαιδευτικός, που επί σειρά ετών καταταλαιπωρείται
ως αναπληρωτής, διορισμό, είναι προφανές ότι θα έχει πάρα πολύ σοβαρούς λόγους ώστε να το
πράξει. Κι έρχεται η πολιτεία, που για χρόνια τον τιμωρεί με αδιοριστία  και τον τιμωρεί ξανά με
τριετή αποκλεισμό του από τους πίνακες,  τόσο της γενικής όσο και της ειδικής αγωγής.
Είναι, επίσης, φανερό ότι η ρύθμιση αυτή θα οδηγήσει σε ανάλογη τιμωρία και για τους
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν ήδη τύχει της απαξίωσης της προϋπηρεσίας τους, από
την προηγούμενη κυβέρνηση, με τον νόμο 4589/19 και καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες σε
απομακρυσμένες περιοχές πληρώνοντας παράλογα ενοίκια και με υψηλό κόστος μετακινήσεων. Ως
κλάδος είχαμε πετύχει την απάλειψη των τιμωρητικών διατάξεων στο παρελθόν. Θα είναι ολέθριο
αν συμβεί κάτι τέτοιο, όταν αυτό που πρέπει να γίνει είναι το να δοθούν κίνητρα ώστε να
υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί σε δυσπρόσιτες περιοχές (κάτι που η υφυπουργός  ανέφερε στη
συνάντησή μας ότι θα γίνει) και να αλλάξει ο νόμος για διορισμούς και προσλήψεις, που έχουμε
καταδικάσει, με υιοθέτηση του κυρίαρχου αιτήματος του κλάδου για τον μόνιμο διορισμό όλων
των εκπαιδευτικών που έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση (με βάση τις θέσεις του κλάδου
για τη δομή της ) με την αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας των αναπληρωτών
εκπαιδευτικών (κυρίαρχο κριτήριο η προϋπηρεσία).

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΜΕΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΜΑΧΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ!

Ταυτόχρονα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για μόνιμος διορισμός όλων των εκπαιδευτικών που
έχει ανάγκη η δημόσια εκπαίδευση με βάση τις θέσεις του κλάδου για την εκπαίδευση, εξίσωση
των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με των μόνιμων εκπαιδευτικών, χρηματοδότηση και
κτηριακές υποδομές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών, καθολική εφαρμογή της
δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, καμία  τιμωρητική αξιολόγηση-
χειραγώγηση για την οποία συνεχώς γίνεται λόγος από τον πρόεδρο του Ι.Ε.Π., επαναφορά της
35ετίας στις συντάξεις των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση, μισθολογική αναβάθμιση…)
Καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν δυναμικά στις κινητοποιήσεις για να
ανατρέψουμε τις αντιεκπαιδευτικές ρυθμίσεις.
Τους καλούμε, επίσης, να συμμετέχουν μαζικά στις διαδικασίες Γενικών Συνελεύσεων που θα
ακολουθήσουν, ώστε να οργανώσουμε τη δράση μας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Σύλλογος Δασκάλων Χίου Αδαμάντιος Κοραής

Please follow and like us:
fb-share-icon