Ίδρυμα “Μαρία Τσάκος”: Κοντά στους μαθητές των Καρδαμύλων
Το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»-Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης,
στα πλαίσια της εκπαιδευτικής του δράσης και κοινωνικής ευαισθησίας, προχώρησε στη δωρεά μιας
βιβλιοθήκης προς το Δημοτικό Σχολείο Καρδαμύλων, για την τοποθέτηση των λογοτεχνικών βιβλίων.
Είχε προηγηθεί η διανομή του λογοτεχνικού υλικού στην μαθητική κοινότητα των Καρδαμύλων,
με σκοπό την αναβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου των νεαρών μαθητών και την φιλομάθεια τους. Το
λογοτεχνικό αυτό υλικό περιελάμβανε 40 βραβευμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας για τη δανειστική
βιβλιοθήκη.
Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», έχοντας συμβάλλει και στο παρελθόν με διάφορες εκπαιδευτικές
δράσεις, θα συνεχίσει να ενισχύει τη μαθητική κοινότητα και να προσφέρει κίνητρα για να έρθουν σ’
επαφή οι μαθητές με τον πλούσιο κόσμο της λογοτεχνίας.Please follow and like us:
fb-share-icon