Οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων ΙΔΟΧ στην Αρχή Προσφυγών
Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου οριστικά αποτελέσματα.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων και των απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αρίθμ 6266/22.06.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στην Αρχή Προσφυγών.

Οριστικοί πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων και των απορριπτέων υποψηφίων της υπ’ αρίθμ 6266/22.06.2020 ανακοίνωσης ΣΟΧ 1Α/2020, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στην Αρχή Προσφυγών

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

 

 Please follow and like us:
fb-share-icon