ΧΙΟΣ: Βολές με πραγματικά πυρά
Ανακοινώνεται ότι θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά στη θάλασσα
στις περιοχές Ακρωτήριο «ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ» και «ΜΑΝΑΓΡΟΣ», τις παρακάτω
ημερομηνίες:
α. 13 Οκτ 20, από 08:00 μέχρι 17:00.
β. 14 Οκτ 20, από 08:00 μέχρι 15:00 και από 19:00 μέχρι 22:00.
γ. 15 Οκτ 20 από 08:00 μέχρι 12:00.
Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: ΥΨΩΜΑ
ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ – ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ –
ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ
από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ ΠΥΡΓΟΣ – Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ – ακτή ΜΑΝΑΓΡΟΣ –
Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ και ακτή Αγ. ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ.
Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην
παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς
αποφυγή ατυχημάτων.
Μετά τη βολή θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων και θα δοθεί
ιδιαίτερη σημασία στην προστασία του περιβάλλοντος.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: