Βήμα, βήμα η αίτηση πληρωμής των vouchers

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Πώς γίνεται για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» αίτηση πληρωμής από καταλύματα και τουριστικά γραφεία για τα vouchers Ιουλίου. Αναλυτικά, η διαδικασία.

Οι πάροχοι του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους» μπορούν να κάνουν αίτηση πληρωμής για τα vouchers Ιουλίου στη πλατφόρμα «tourism4all».

Μάλιστα, η υποβολή αιτημάτων πληρωμής διατακτικών (voucher) από τους παρόχους του προγράμματος, ξεκινάει από τις 20/10/2021 και μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 10/11/2021.

Η υποβολή γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του υπουργείου Τουρισμού www.tourism4all.gov.gr και αφορά vouchers που εξαργυρώθηκαν τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους (1/7/2021 – 31/7/2021).

Ακολουθεί η διαδικασία συμπλήρωσης των αιτήσεων για καταλύματα και τουριστικά γραφεία:

Καταλύματα

Οι πάροχοι καταλυμάτων θα πρέπει να επιλέξουν από το ιστορικό εξαργύρωσης voucher, εκείνα που αφορούν διαμονές που πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 1/7/2021 έως και 31/7/2021, και σε αυτά να επιλέξουν το πεδίο «ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ». Στη συνέχεια θα πρέπει να μεταβούν στην σελίδα «Voucher προς πληρωμή» για να δημιουργήσουν ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ.

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επισυνάψουν φορολογική ενημερότητα για ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε ισχύ και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιο σε ισχύ ή αντίστοιχα την Βεβαίωση οφειλής φόρων ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών.

Τέλος, θα πρέπει να προβούν στην ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του αιτήματος πληρωμής.

Τουριστικά γραφεία

Τα τουριστικά γραφεία, προκειμένου να υποβάλουν αίτημα προς πληρωμή, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

– Στην οθόνη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» θα πρέπει να καταχωρισθούν τα στοιχεία των συνδεδεμένων και συνεργαζόμενων με το τουριστικό γραφείο επιχειρήσεων, ώστε να γίνεται εύκολα στ συνέχεια η επιλογή του και η καταχώρηση ανά voucher

– Στα vouchers που έχουν εξαργυρωθεί το διάστημα από 1/7/2021 έως 31/7/2021 θα πρέπει να προστεθούν ανά περίπτωση η/οι συνεργαζόμενη/ες επιχείρηση/εις, καθώς και το ποσό της επιδότησης που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που προσέφεραν και συνθέτουν το τουριστικό πακέτο.

Στη συνέχεια οι πάροχοι θα πρέπει να μεταβούν στην σελίδα «Voucher προς πληρωμή» και να δημιουργήσουν «ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ».

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να επισυναφθούν:

Α. Επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση των παρόχων/τουριστικών γραφείων σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης,

Β. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης, σύμφωνα με το πρότυπο του παραρτήματος της Δημόσιας Πρόσκλησης, εκάστης από τις συνεργαζόμενες με τον πάροχο επιχειρήσεις,

Γ. Φορολογική ενημερότητα για ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ σε ισχύ και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από δημόσιο σε ισχύ ή αντίστοιχα την Βεβαίωση οφειλής φόρων ή Βεβαίωση οφειλής ασφαλιστικών εισφορών για τον πάροχο – τουριστικό γραφείο

Τέλος, αφού επισυναφθούν τα απαραίτητα αρχεία οι πάροχοι θα πρέπει να προβούν σε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ του αιτήματος πληρωμής.Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: