Απαντώντας σε αναφορές στο διαδίκτυο «άσπονδων φίλων μου»


Απαντώντας σε αναφορές στο διαδίκτυο «άσπονδων φίλων μου», σχετικά με τα κλιμάκια του Υπουργείου Υγείας που έρχονται στη Χίο , για τον εμβολιασμό και την εξέταση μεταναστών, και μόνο για την αποκατάσταση της αλήθειας και της ορθής πληροφόρησης των συμπολιτών μας, τονίζω και πάλι ότι η εξέταση των προσφύγων μεταναστών εντός των ΚΥ.Τ. ήταν πάγιο αίτημα μου γιατί έκρινα ότι το απαιτούν ιατρικοί – επιστημονικοί λόγοι και φυσικά κοινωνικοί λόγοι, για τους συμπολίτες μας και ιδιαίτερα αυτούς της τρίτης ηλικίας που επισκέπτονται το νοσοκομείο μας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση ανάλωσα πολύ χρόνο και απέστειλα πολλά έγγραφα ασκώντας πιέσεις προς τις αρμόδιες αρχές. Το γεγονός ότι επιτεύχθηκε κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι ουδεμία αξία έχει εάν έγινε κατόπιν δικών μου ενεργειών ή όχι. Σημασία έχει η επίλυση των προβλημάτων και όχι από ποιους λύθηκαν αυτά .

Στη ζωή μου ως ιατρός αλλά και ως άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με τα κοινά , ουδέποτε επιδίωξα την προσωπική προβολή και την ιδιοτέλεια , αλλά πάντοτε αγωνίστηκα χωρίς κανένα συμφέρον για το καλό των συμπολιτών μου και του τόπου μου, προσφέροντας τις ιατρικές υπηρεσίες μου προς τους πάντες και επιδιώκοντας την επίλυση των προβλημάτων της Χίου και τώρα του Βόρειου Αιγαίου.

Για την παραπάνω συμπεριφορά μου χαίρω της εκτίμησης των συμπολιτών μου και της αγάπης και  δεν χρειάζομαι τον έπαινο για την μετάβαση ενός κλιμακίου του Υπουργείου Υγείας  από αυτό.

Αν υπάρχουν ακόμα δύσπιστοι παραθέτω δύο εκ των πολλών εγγράφων που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα , ώστε να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και μάλιστα το ένα εξ αυτών αφορά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που αναφέρεται στο θέμα.

SKM_554e19120620530

 

Με εκτίμηση

Παντελής Βρουλης
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 18

Δημόσιας Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου.
Χίος 27 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30

[ Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου 73163/1373/21-11-2019 και μετά την αριθ. 95/31-10-
2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου για αλλαγή έδρας συνεδρίασης.].
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Συζήτηση – Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τον Τομέα της Δημόσιας Υγείας στην
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2. Έγκριση 9 ης τροποποίησης Προϋπολογισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οικονομικού έτους 2019.
3. Έγκριση εξουσιοδότησης της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάθεση προτάσεων στην Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης και σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράμματα από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
4. Έγκριση 4 ης τροποποίησης ετησίου Πρόγραμμα Έργων Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου έτους 2019 ( Παράρτημα 1
του Επιχειρησιακού Προγράμματος).
5. Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
6. Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έτος 2020.
7. Έγκριση ένταξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ως μέλος, στο Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
(WHO Hellenic Healthy Cities Network). Όροι και προϋποθέσεις, Έγκριση Καταστατικού, Ορισμός
Εκπροσώπων.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση – Ενημέρωση & λήψη απόφασης για το Μεταναστευτικό – Προσφυγικό.
2. Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρεια Β. Αιγαίου στο « 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού μελιού και προϊόντων μέλισσας»
έτους 2019.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1) Κωνσταντίνος ΑΡΩΝΗΣ Πρόεδρος Π.Σ.
2) Παντελής ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Αντιπρόεδρος Π.Σ.
3) Μαγδαληνή ΤΟΥΦΟΥ Γραμματέας Π.Σ.
4) Αριστείδης ΧΑΤΖΗΚΟΜΝΗΝΟΣ Μέλος Π.Σ
5) Παντελής ΜΠΟΥΓΔΑΝΟΣ =/=
6) Βασίλειος ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ =/=
7) Άγγελος ΒΛΑΤΤΑΣ-ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ =/=
8) Αναστασία ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ =/=
9) Παντελής ΒΡΟΥΛΗΣ =/=
10) Δημήτριος ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ =/=
11) Παναγιώτης ΚΟΥΦΕΛΟΣ =/=
12) Νικόλαος ΝΥΚΤΑΣ =/=
13) Ευστράτιος ΚΥΡΑΤΖΗΣ-ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ =/=
14) Λεωνίδας ΑΘΗΝΑΔΗΣ =/=
15) Γεώργιος ΝΟΜΙΚΟΣ =/=
16) Παρασκευάς ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ =/=
17) Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΗΣ =/=
18) Σουλτάνα ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ =/=
19) Παναγιώτης ΓΕΝΟΥΖΟΣ =/=
20) Παναγιώτης ΧΡΙΣΤΟΦΑΣ =/=
21) Παναγιώτης ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ =/=
22) Νικόλαος ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ =/=
23) Χριστόφορος ΚΡΙΜΙΖΗΣ =/=
24) Στυλιανός ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ =/=
25) Νικόλαος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ =/=
26) Σταύρος ΤΑΣΣΟΣ =/=
27) Γεώργιος ΑΜΠΑΖΗΣ =/=
28) Σταμάτιος ΦΙΛΙΠΠΗΣ =/=
29) Στυλιανός ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ =/=
30) Ιωάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ =/=
31) Μαρία ΝΙΚΟΛΑΡΑ =/=
32) Αγλαΐα ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ =/=
33) Εμμανουήλ ΚΑΡΛΑΣ =/=
34) Ευστράτιος ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ =/=
35) Νικόλαος ΜΑΝΑΒΗΣ =/=

2

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1) Χριστιάνα ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 2) Παντελεήμων ΛΕΓΑΤΟΣ
3) Θεόδωρος ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ 4) Καλλιόπη ΓΟΜΟΥ-ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗ
5) Κωνσταντίνος ΑΔΑΜΙΔΗΣ 6) Παντελέων ΒΕΡΡΗΣ
Ο Πρόεδρος διαπιστώνει ότι υπάρχει απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης παρισταμένου του
Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κ. Κωνσταντίνου Ι. Μουτζούρη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο υπάλληλος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Θεόδωρος Σαμίου για την
τήρηση των πρακτικών.
Εκτός των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Θεόδωρου Βαλσαμίδη, Καλλιόπης Γόμου-Πρωτογεράκη, Πανταλέοντα
Βερρή της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, Παρασκευά Παπαγεωργίου, Γεώργιου Κυριαζή, Σουλτάνας Ανδρεάδου,
Νικόλαο Τριανταφύλλου Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, Κωνσταντίνου Αδαμίδη, Μαγδαληνής Τούφου
Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου, Παναγιώτη Γενούζο, Στυλιανό Σταμούλο Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας που
έλαβαν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης από τις έδρες των Περιφερειακών Ενοτήτων τους, οι υπόλοιποι
παρόντες Περιφερειακοί Σύμβουλοι πήραν μέρος στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης με παρουσία τους από την έδρα
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.
Στο σημείο αυτό και για προσωπικούς λόγους αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι κ.κ. Θεόδωρος Βαλσαμίδης, Καλλιόπη Γόμου-Πρωτογεράκη, Κωνσταντίνος Αδαμίδης & Παντελέων
Βερρής.
Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης το οποίο τέθηκε ως θέμα συζήτησης εκ μέρους της
Περιφερειακής Παράταξης << Λαϊκή Συσπείρωση Βορείου Αιγαίου >> ο Περιφερειακός Σύμβουλος της
παραπάνω Παράταξης κ. Σταμάτης Φιλιππής αφού πήρε το λόγο είπε: Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι η Λαϊκή
Συσπείρωση κατέθεσε αίτημα στο Π.Σ. και ζήτησε να συνεδριάσουμε με ένα και μοναδικό θέμα, αυτό της
υγείας, θεωρώντας πως είναι πολύ σοβαρό ζήτημα, γιατί αφορά την υγεία και την περίθλαση όλων των
κατοίκων των νησιών μας. Μιλάμε για υπηρεσίες υγείας που σε πολλές περιπτώσεις συνάνθρωποι μας τις
στερούνται, γιατί το Δημόσιο Σύστημα υγείας συνεχώς υποβαθμίζεται και όχι τυχαία, υπεχρηματοδοτείται και
είναι συνεχώς υποστελεχομένο.
Όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από το χρέος, τα μνημόνια, την
Τρόικα, τους θεσμούς κ.α. για την επιβολή σκληρών αντιλαϊκών και αντιεπιστημονικών μέτρων και στο χώρο
της υγείας. Στην πραγματικότητα με την πολιτική τους εξειδικεύουν και υλοποιούν ευρωενωσιακές
στρατηγικές κατευθύνσεις που υπηρετούν την στήριξη του κεφαλαίου, σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Μέσα σ
’αυτό το πλαίσιο εντείνεται η αποψίλωση των δημόσιων νοσοκομείων από προσωπικό και πόρους και έχουμε
το φαινόμενο να μπαίνουν λουκέτα σε κλινικές, επειδή δεν καλύπτουν τα έξοδα τους. Αυτό όμως για εμάς εδώ
λένε πως οι γιατροί δεν προτιμούν να έρχονται στα νησιά, οπότε δικαιολογούνται λέγοντας, λόγο έλλειψης
γιατρών ή γενικότερα προσωπικού κλείνουν τμήματα και κλινικές, ενώ συνολικά η ζωή και η υγεία του λαού
μπαίνει στο ζύγι του <<κόστους-ώφελος>>.
Οι τελευταίες κυβερνήσεις πετσόκοψαν τους κρατικούς προϋπολογισμούς για την υγεία στο όνομα της
δημοσιονομικής σταθερότητας και το ίδιο δεσμεύεται να συνεχίσει να κάνει και η σημερινή κυβέρνηση. Από το
2013 μέχρι το 2020 , η κρατική χρηματοδότηση των δημοσίων νοσοκομείων μειώθηκε κατά 30,3%. Μόνο επί
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ο κρατικός προϋπολογισμός έχει περικοπεί κατά 432εκατ. Ευρώ. Ο πρώτος <<
μεταμνημονιακός >> προϋπολογισμός για το 2019 μειώνει την κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια
νοσοκομεία κατά 65 εκατ. ευρώ, ενώ διατηρεί την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των συνταξιούχων για
υγειονομική περίθαλψη κατά 780 εκατ. ευρώ.
Αποτέλεσμα της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής είναι και η κερδοφόρα δράση των επιχειρηματιών, των μεγάλων
διαγωνιστικών κέντρων. Η υποχρηματοδότηση του δημοσίου τομέα έχει οδήγηση, ώστε το 75%-90% των
διαγωνιστικών εξετάσεων να γίνεται στον ιδιωτικό τομέα και αυτό θα ενισχύσει το επόμενο διάστημα με την
μεγαλύτερη σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Οι ελαστικές σχέσεις απασχόλησης γιγαντώθηκαν και σήμερα αφορούν το 25% του συνόλου των εργαζομένων
στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ πανελλαδικά τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία είναι στις 20.000 με βάση τους
υπάρχοντες ξεπερασμένους οργανισμούς των νοσοκομείων και των Κέντρα Υγείας. Μέσα σε τρία χρόνια 2015-
2018 αποχώρισαν από την δημοσία υγεία 7.097 μόνιμοι εργαζόμενοι, που βέβαια δεν αντικαταστάθηκαν, οπότε
έχουμε ασθενείς με το χέρι στην τσέπη και εργαζόμενους με την πλάτη στον τοίχο.
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει, δηλαδή συγκεκριμένες πολιτικές και
κατευθύνσεις που έχουν φέρει την δημόσια υγεία στην σημερινή κατάσταση. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι θέλουν
την υγεία ιδιωτικοποιημένη και τους εργαζόμενους εξουθενωμένους, θέλουν επίσης να λειτουργούν όλα με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια κόστος-όφελος, κόστος για αυτούς, η υγεία του λαού, όφελος για τους
μεγαλοκλινικάρχες και τα μεγάλα διαγωνιστικά κέντρα.

3

Σήμερα πρέπει εμείς εδώ, από αυτό το όργανο, το Π.Σ. να δούμε τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν και τις
πραγματικές ανάγκες του λάου του νησιού μας. Να πάρουμε θέση και να διεκδικήσουμε ι από την κυβέρνηση
να χρηματοδοτηθεί επαρκώς το δημόσιο σύστημα υγείας και να στελεχωθούν όλες οι μονάδες των νησιών μας
και το ΕΚΑΒ.
Εμείς εδώ δεν πρέπει να συναινέσουμε και να επιτρέψουμε οι δημόσιες δομές υγείας να λειτουργούν ως
επιχειρήσεις, δεν πρέπει να επιτρέψουμε την υποχρηματοδότηση τους και να προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα
με τις πληρωμές των ασθενών και τις εισφορές των καταληστευμένων ασφαλιστικών ταμείων, δεν πρέπει να
ανεχτούμε την εργασιακή σκλαβιά, να καταστρατηγείτε ότι έχει απομείνει από την εργατική νομοθεσία. Να
έχεις γιατρούς που να βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο 24ώρες το 24ωρο και 30 μέρες του μήνα ή έχεις έναν
αγροτικό γιατρό και να επισκέπτεται 5-6 χωριά την εβδομάδα. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία να μην μπορούν να λαμβάνουν την κανονική τους άδεια και τα ρεπό τους, κατάσταση που έχει
παγιωθεί.
Δεν μπορεί να μην προσλαμβάνετε μόνιμο προσωπικό και γιατροί να εργάζονται με κάθε λογής εργασιακή
σχέση, ακόμη και με μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Να κινδυνεύουν να κλείσουν νοσοκομεία, κλινικές και
μονάδες όπως αυτό στην Λήμνο την Σάμο, στην Ικαρία και αλλού δεν μπορεί να υπάρχουν ρημαγμένες
κτιριακές εγκαταστάσεις και για χρόνια να μην επισκευάζονται ,να συντηρούνται με κίνδυνο τις ζωές των
ασθενών και των εργαζομένων. Δεν μπορεί αυτές οι επισκευές , οι υλικοτεχνικές υποδομές, οι προμήθειες
μηχανημάτων να μην γίνονται από το κράτος και όχι να περιμένουν τις δωρεές, τις περιφέρειες και τους
Δήμους να επισκευάσουν και να συντηρήσουν τέτοιες κτιριακές εγκαταστάσεις. Ο Κλεισθένης προβλέπει οι
περιφέρειες και οι Δήμοι να χρηματοδοτούν τέτοια έργα και βέβαια αν δεν έχουν τα χρήματα να επιβάλουν
φορολογία στους πολίτες τύπου δημοτικών τελών.
Δεν πρέπει να ανεχθούμε σήμερα που η τεχνολογία και η επιστήμη έχουν κάνει άλματα, συνάνθρωποι μας να
μην έχουν πρόσβαση στην δημόσια υγεία και να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και να χρειάζεται
να ταξιδέψουν σε άλλες πόλεις της χώρας, για να εξεταστούν, να νοσηλευτούν και να γιατρευτούν. Δεν πρέπει
να επιτρέψουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές, όπου και αν συμβεί το αιφνίδιο συμβάν και το ατύχημα, επειδή
το ΕΚΑΒ δεν είναι στελεχωμένο. Δεν πρέπει να δεχόμαστε να είναι οι υπηρεσίες υγείας σε τέτοιο βαθμό
υποστελεχομένες και να ταλαιπωρούνται συνάνθρωποι μας, ακόμη και να κινδυνεύουν ανθρωπινές ζωές και
από την άλλη να έχεις χιλιάδες γιατρούς να έχουν φύγει στο εξωτερικό και εκατοντάδες νέους στα νησιά μας
που έχουν τελειώσει επαγγέλματα στον τομέα υγείας-πρόνοιας και να είναι άνεργοι.
Ζητάμε από το Π.ΖΣ. να πάρει θέση πάνω σε όλα αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Να υιοθετήσει τις θέσεις και τα
αιτήματα των φορέων των νησιωτών, που χτες πραγματοποίησαν μεγάλη πανεγαιακή κινητοποίηση και να
απαιτήσουν με:
– Την πλήρη στελέχωση όλων των μονάδων υγείας ,του ΕΚΑΒ και των μονάδων φυσικής και ιατρικής
αποκατάστασης με μόνιμο προσωπικό όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων, με ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας.
– Ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με έμφαση στην πρόληψη και την αποκατάσταση.
– Αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας πρόνοιας.
Στο σημείο αυτό ο κ. Νικόλαος Μανάβης επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης << ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ >> αφού πήρε το λόγο έκανε την παρακάτω
τοποθέτηση: Το δημόσιο σύστημα υγείας στα νησιά του Αιγαίου χαρακτηρίζεται από τις μεγάλες ελλείψεις σε
γιατρούς, νοσηλευτές και εργαζομένους των άλλων ειδικοτήτων. Μεγάλες ελλείψεις υπάρχουν σε αναγκαίο
εξοπλισμό και κτηριακές υποδομές. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι το πιο προβληματικό κομμάτι του
δημοσίου συστήματος. Οι μεγάλες ελλείψεις σε αυτό τον τομέα έχουν ως συνέπεια να υπερφορτώνονται με
περιστατικά τα νοσοκομεία και να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Μια ματιά στον Τύπο των νησιών μας αρκεί για
να λάβει κανείς εικόνα τι πραγματικά συμβαίνει.
Η υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, οι ελλείψεις σε εξοπλισμό είναι βασικός όρος επιβίωσης
και στήριξης της κερδοφορίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας. Οι ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό
δεν οφείλονται στην οικονομική αδυναμία των Ελληνικών κυβερνήσεων να βρουν τους αναγκαίους πόρους για
την κάλυψη τους. Αλλά στην επιλογή τους να στηρίξουν με κάθε τρόπο την κερδοφορία των ιδιωτικών
νοσοκομείων και των διαγνωστικών κέντρων.
Είναι αλήθεια πως το δημόσιο σύστημα υγείας στα νησιά ποτέ δεν χαρακτηρίζονταν από την καλή στελέχωση
και οργάνωση του. Ωστόσο στα χρόνια της οικονομικής κρίσης με την εφαρμογή των μέτρων άγρια λιτότητα,
την μείωση των δαπανών για την υγεία και το πάγωμα των προσλήψεων η κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς.
Ταυτόχρονα η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού στο δημόσιο σύστημα υγεία
καθώς αδυνατεί να αγοράσει υπηρεσίες υγείας από τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον η συμφωνία Ε.Ε. – Τουρκίας

4

που εγκλωβίζει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες στα νησιά έχει αυξήσει ακόμη περισσότερο τα περιστατικά που
καλείται να αντιμετωπίσει το δημόσιο σύστημα υγείας.
Η Ανταρσία στο Αιγαίο – Αντικαπιταλιστική Αριστερά αγωνίζεται για να ανατραπεί το μνημονιακό πλαίσιο, να
αποδεσμευτεί η χώρα από την Ε.Ε., να ηττηθεί συνολικά το αστικό σύστημα εξουσίας ώστε να αυξηθούν οι
πόροι που διατίθενται για την δημόσια υγεία και να γίνουν μαζικές προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού. Στόχος μας είναι η πλήρης υγειονομική κάλυψη κάθε κατοίκου των νησιών μας ανεξάρτητα αν
είναι ντόπιος ή πρόσφυγας, εργαζόμενος ή άνεργος, εύπορος ή άπορος. Μέσα από ένα σύγχρονο, δωρεάν,
αποκλειστικά δημόσιο και αξιόπιστο σύστημα υγείας.
Άμεσες προτεραιότητες για τον τομέα της υγείας θεωρούμε:
1. Την δημιουργία και στελέχωση Κέντρων Υγείας στα Hot Spot (μέχρι αυτά να κλείσουν) για να
βελτιωθούν οι παροχές υγείας σε πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και για να μειωθούν τα περιστατικά
που καταλήγουν στα νοσοκομεία. Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας να γίνει με μόνιμο προσωπικό.
2. Να καταρτιστούν νέοι οργανισμοί στα Νοσοκομεία των νησιών και στην πρωτοβάθμια φροντίδα
υγείας, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες.
3. Να κατασκευαστούν νέες κτηριακές εγκαστάσεις όπου αυτές είναι αναγκαίες με βάση τις σύγχρονες
ανάγκες.
4. Να αποκατασταθούν οι μισθοί των γιατρών, των νοσηλευτών και των εργαζομένων στην υγεία στα προ
κρίσης επίπεδα
5. Να δοθούν θετικά κίνητρα για την κάλυψη των κενών σε απομακρυσμένες και άγονες μονάδες.
6. Να σταματήσει η αναγκαστική μετανάστευση των νέων γιατρών, να προσληφθούν στο δημόσιο
σύστημα υγείας.
Με αυτό το πλαίσιο καλούμε σε κοινή δράση όλες τις οργανώσεις αριστεράς κάθε δύναμη του εργατικού και
λαϊκού κινήματος στα νησιά.
Κατόπιν μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και
συνεργασία μεταξύ των Περιφερειακών Παρατάξεων του Σώματος τέθηκε προς έγκριση το παρακάτω
σχέδιο ψηφίσματος:
Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου διαπιστώνει:
 Την σημαντικότητα του τομέα της υγείας σε ότι αφορά την ελκυστικότητα των νησιών τόσο για τους
μόνιμους κατοίκους τους όσο και για τους επισκέπτες.
 Τα χρόνια διορθωτικά προβλήματα στην οργάνωση του τομέα της υγείας που επιδεινώθηκαν κατά τα
δέκα χρόνια της κρίσης μέσα από πολλαπλές περικοπές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε δαπάνες υποδομών
εξοπλισμού και κάθε είδους αναλώσιμων .
 Τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νησιά στη λειτουργία όλων των βαθμίδων της
υγείας αλλά και στην μεταφορά των ασθενών από τα απομακρυσμένα σημεία των μεγάλων νησιών
(έλλειψη ασθενοφόρων και οδηγών ) και των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν διακομιδή
(λειτουργία του ΕΚΑΒ).
 Την επιβάρυνση όλων των δομών υγείας εξαιτίας του προσφυγικού που ανέδειξε και τα κενά που
υπάρχουν σε προσωπικά ( πχ. Παιδίατροι στη Σάμο) και σε εξοπλισμό.
 Την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για την δημόσια υγεία που αποτελεί αρμοδιότητα της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 Την έλλειψη ενός εξειδικευμένου σχεδίου οργάνωσης της παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
υγείας στα νησιά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες τους.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου για όλους τους παραπάνω λόγους ζητά από την
Κυβέρνηση τα παρακάτω:
 Την άμεση υιοθέτηση έκτακτων μέτρων – διαδικασιών για την ενίσχυση των δομών παροχής
πρωτοβάθμιας υγείας στα ΚΥΤ, αλλά και των νοσοκομείων Μυτιλήνης , Χίου και Σάμου που
σήμερα σηκώνουν το πρόσθετο βάρος εξυπηρέτησης των προσφύγων χωρίς να έχουν καν το
προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους και ταυτοποίηση τους.
 Την άμεση επαναφορά της ρύθμισης απόδοσης ΑΜΚΑ σε όλα τα άτομα που διαβιούν στη χώρα
ώστε να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία των πολιτών.
 Την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό και εξοπλισμό των μονάδων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας υγείας όπως έχουν ήδη διαπιστωθεί από τους Διοικητές.
 Την αποσύνδεση των νοσοκομείων Λήμνου και Ικαρίας και την αναμόρφωση των οργανισμών
όλων των νοσοκομείων ώστε να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.

5

 Την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, λαμβάνοντας μέριμνα συνδυασμού όλων των
δομών πρωτοβάθμιας υγείας όπου υπάρχουν αντί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία
υποστελεχωμένων δομών, την κάλυψη των αναγκών των ΑΜΕΑ για περίθαλψη.
 Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις νησιωτικές υγειονομικές μονάδες μέσα από
τη σύνδεση τους με εξειδικευμένες μονάδες της ηπειρωτικής χώρας είτε για ειδικές γνωματεύσεις
από εξειδικευμένα μηχανήματα όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τοπικά είτε για
γνωμάτευση σε επείγοντα περιστατικά ώστε να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της διακομιδής.
 Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς.
 Την σύνταξη και υλοποίηση ενός ειδικού σχεδίου υγείας για τον νησιωτικό χώρο που να
περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από την προληπτική ιατρική μέχρι την Δευτεροβάθμια παροχή
υγείας λαμβάνοντας υπόψη του τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών, σε συνεργασία με τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών αλλά και του προσωπικού (ιατρικού, παρά –ιατρικού,
διοικητικού κλπ).
 Πρώτος έλεγχος υγείας των μεταναστών μέσα στα ΚΥΤ
 Υποχρέωση ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ για έλεγχο στα ΚΥΤ.
 Εμβολιασμός από ΕΟΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ σε όλους τους πρόσφυγες μετανάστες και τους εργαζόμενους
 Στελέχωση ΕΚΑΒ.
Επίσης καλεί την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
 Να προχωρήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες για τα εκκρεμή έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν τον τομέα της
υγείας.
 Να συντάξει ένα κοστολογημένο σχέδιο δημόσιας υγείας με βάση τις αρμοδιότητες της(πχ.
Επιδημιολογικές μελέτες) και να το φέρει για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 Η εφαρμογή του υγειονομικού ισοδύναμου στα νησιά με ενεργοποίηση της ρήτρας νησιωτικότητας
αποτελεί ένα μέτρο δικαιοσύνης για τους νησιώτες που πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους
κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία περιλαμβάνεται στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, αφού έλαβε υπόψη του, όλα τα
παραπάνω, το προτεινόμενο σχέδιο ψηφίσματος, τις σχετικές διατάξεις, καθώς και τις διατάξεις του Ν.3852/2010:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Διαπιστώνοντας:
 Την σημαντικότητα του τομέα της υγείας σε ότι αφορά την ελκυστικότητα των νησιών τόσο για τους
μόνιμους κατοίκους τους όσο και για τους επισκέπτες.
 Τα χρόνια διορθωτικά προβλήματα στην οργάνωση του τομέα της υγείας που επιδεινώθηκαν κατά τα
δέκα χρόνια της κρίσης μέσα από πολλαπλές περικοπές σε ανθρώπινο δυναμικό, σε δαπάνες υποδομών
εξοπλισμού και κάθε είδους αναλώσιμων .
 Τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νησιά στη λειτουργία όλων των βαθμίδων της
υγείας αλλά και στην μεταφορά των ασθενών από τα απομακρυσμένα σημεία των μεγάλων νησιών
(έλλειψη ασθενοφόρων και οδηγών ) και των σοβαρών περιστατικών που απαιτούν διακομιδή
(λειτουργία του ΕΚΑΒ).
 Την επιβάρυνση όλων των δομών υγείας εξαιτίας του προσφυγικού που ανέδειξε και τα κενά που
υπάρχουν σε προσωπικά ( πχ. Παιδίατροι στη Σάμο) και σε εξοπλισμό.
 Την έλλειψη συγκεκριμένου σχεδίου για την δημόσια υγεία που αποτελεί αρμοδιότητα της
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.
 Την έλλειψη ενός εξειδικευμένου σχεδίου οργάνωσης της παροχής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
υγείας στα νησιά προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες τους.
ζητά από την Κυβέρνηση:

 Την άμεση υιοθέτηση έκτακτων μέτρων – διαδικασιών για την ενίσχυση των δομών παροχής
πρωτοβάθμιας υγείας στα ΚΥΤ, αλλά και των νοσοκομείων Μυτιλήνης , Χίου και Σάμου που
σήμερα σηκώνουν το πρόσθετο βάρος εξυπηρέτησης των προσφύγων χωρίς να έχουν καν το
προσωπικό για την εύρυθμη λειτουργία τους και ταυτοποίηση τους.
 Την άμεση επαναφορά της ρύθμισης απόδοσης ΑΜΚΑ σε όλα τα άτομα που διαβιούν στη χώρα
ώστε να μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ώστε να
ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία των πολιτών.

6

 Την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε προσωπικό και εξοπλισμό των μονάδων πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας υγείας όπως έχουν ήδη διαπιστωθεί από τους Διοικητές.
 Την αποσύνδεση των νοσοκομείων Λήμνου και Ικαρίας και την αναμόρφωση των οργανισμών
όλων των νοσοκομείων ώστε να λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας.
 Την ενίσχυση των δομών πρωτοβάθμιας υγείας, λαμβάνοντας μέριμνα συνδυασμού όλων των
δομών πρωτοβάθμιας υγείας όπου υπάρχουν αντί να υπάρχει παράλληλη λειτουργία
υποστελεχωμένων δομών, την κάλυψη των αναγκών των ΑΜΕΑ για περίθαλψη.
 Την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις νησιωτικές υγειονομικές μονάδες μέσα από
τη σύνδεση τους με εξειδικευμένες μονάδες της ηπειρωτικής χώρας είτε για ειδικές γνωματεύσεις
από εξειδικευμένα μηχανήματα όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό τοπικά είτε για
γνωμάτευση σε επείγοντα περιστατικά ώστε να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της διακομιδής.
 Να δοθούν κίνητρα στους γιατρούς.
 Την σύνταξη και υλοποίηση ενός ειδικού σχεδίου υγείας για τον νησιωτικό χώρο που να
περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα από την προληπτική ιατρική μέχρι την Δευτεροβάθμια παροχή
υγείας λαμβάνοντας υπόψη του τα ειδικά χαρακτηριστικά των νησιών, σε συνεργασία με τους
εκπροσώπους των τοπικών κοινωνιών αλλά και του προσωπικού (ιατρικού, παρά –ιατρικού,
διοικητικού κλπ).
 Πρώτος έλεγχος υγείας των μεταναστών μέσα στα ΚΥΤ
 Υποχρέωση ΕΟΔΥ-ΚΕΕΛΠΝΟ για έλεγχο στα ΚΥΤ.
 Εμβολιασμός από ΕΟΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ σε όλους τους πρόσφυγες μετανάστες και τους εργαζόμενους
 Στελέχωση ΕΚΑΒ.
Καλεί την Περιφερειακή Αρχή και ιδιαίτερα τον αρμόδιο Θεματικό Αντιπεριφερειάρχη
 Να προχωρήσει άμεσα όλες τις διαδικασίες για τα εκκρεμή έργα του ΕΣΠΑ που αφορούν τον τομέα της
υγείας.
 Να συντάξει ένα κοστολογημένο σχέδιο δημόσιας υγείας με βάση τις αρμοδιότητες της (πχ.
Επιδημιολογικές μελέτες) και να το φέρει για έγκριση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
 Η εφαρμογή του υγειονομικού ισοδύναμου στα νησιά με ενεργοποίηση της ρήτρας νησιωτικότητας
αποτελεί ένα μέτρο δικαιοσύνης για τους νησιώτες που πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους
κατοίκους της ηπειρωτικής χώρας.
Η παρούσα απόφαση, εκ μέρους του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας & Μέριμνας κ.
Παντελή Βρουλή, να τεθεί υπόψη της Κυβέρνησης και των αρμοδίων Υπουργείων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΩΝΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΟΥΦΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Εντολή Προέδρου
Θεόδωρος Σαμίου

Please follow and like us:
fb-share-icon