ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΠΟΛΛΑ, αντλώντας δύναμη απ’ τη δική σας στήριξη και συνεργασία, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Αγαπητές δημότισσες, αγαπητοί δημότες,
από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας τόσο εγώ σαν δήμαρχος όσο και τα μέλη του
δημοτικού μας συμβουλίου πορευτήκαμε έχοντας σαν βάση αρχές και αξίες όπως είναι η ειλικρίνεια,
η σοβαρότητα, η αξιοπρέπεια, η εντιμότητα και η εργατικότητα, δίνοντας βαρύτητα στην ουσία και όχι
στην δημιουργία εντυπώσεων. Στο είναι και όχι στο φαίνεσθαι.
Με βαθιά τη συναίσθηση της ευθύνης και την ακλόνητη πίστη μας στις αναπτυξιακές δυνατότητες
του νησιού μας προγραμματίσαμε, μελετήσαμε και υλοποιήσαμε δράσεις και έργα που άλλαξαν την
εικόνα του.
Η παρούσα δημοτική αρχή, φίλες και φίλοι, κλήθηκε να υλοποιήσει το έργο της σε ένα πρωτόγνωρο
και ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον. Συμβαδίσαμε χρονικά με την
εποχή των «μνημονίων», την απαξίωση της πολιτικής και των πολιτικών, τη δραματική μείωση των

οικονομικών πόρων, την απαγόρευση των προσλήψεων και την υπέρμετρη διόγκωση της γραφειοκρα-
τίας και της πολυνομίας. Συνέπεια όλων αυτών ήταν η ραγδαία αύξηση του διοικητικού βάρους και οι

μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δημοτικών έργων και δράσεων.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δώσαμε τη μάχη μας. Προσπαθήσαμε να φανούμε άξιοι της εμπιστοσύνης

σας και πιστεύω ότι το καταφέραμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οι τελικοί κριτές βέβαια είστε εσείς, οι δη-
μότες των Ψαρών.

Με σωστό προγραμματισμό, συνέπεια, προσήλωση στο στόχο, σκληρή δουλειά και επιμονή κατα-
φέραμε να υπερπηδήσουμε τα πολλά προβαλλόμενα εμπόδια και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα

όλων μας, με σημαντική αναβάθμιση όλων των παρεχόμενων από το δήμο υπηρεσιών.
Τομείς αιχμής όπως η καθαριότητα, η ύδρευση και ο ηλεκτροφωτισμός του οικισμού αποτέλεσαν

προτεραιότητα με εμφανή θετικά αποτελέσματα. Οργανώσαμε την οικονομική και διοικητική υπηρε-
σία του δήμου μας, αξιοποιήσαμε δημοτικά ακίνητα, αναπλάσαμε πλατείες και κοινόχρηστους χώρους,

βελτιώσαμε τα σχολικά κτίρια, την παιδική χαρά και τους χώρους άθλησης, προβήκαμε σε σημαντικές
δράσεις για το περιβάλλον και το πράσινο, την τουριστική προβολή, τον πολιτισμό.
Καταλυτική επίσης ήταν η συμβολή του δήμου μας στη βελτίωση της συγκοινωνίας του νησιού μας,
με την ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά καθώς και στη λειτουργία του βενζινάδικου που ήταν στόχος
δεκαετιών. Υλοποιήθηκαν συνολικά έργα προϋπολογισμού περίπου 5.000.000 ευρώ εκ των οποίων
τα 3.500.000 ευρώ προήλθαν από ευρωπαϊκούς πόρους.

Παράλληλα με συστηματική δουλειά και σε στενή συνεργασία με πολλούς συναρμόδιους φορείς,
αλλά κυρίως με το Δήμο Χίου και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου καταφέραμε να προετοιμάσουμε και να

εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 8.500.000 ευρώ. Έργα ιδιαι-
τέρως σημαντικά που θα ενισχύσουν τις υποδομές και θα συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη του

νησιού μας και την ευημερία των κατοίκων του.
Ο συνδυασμός μας ΨΑΡΑ-ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ εκτός από το όραμα, διαθέτει τη γνώση,
την αποφασιστικότητα και κυρίως την εμπειρία για την υλοποίησή τους.
Στο χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές του Μαΐου θα σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τόσο τις δράσεις

και τα έργα που έχουμε υλοποιήσει μέχρι σήμερα όσο και αυτές που ήδη έχουμε προγραμματίσει-
προετοιμάσει και θα υλοποιηθούν την επόμενη τετραετία.

Φίλες και φίλοι,
Tα Ψαρά έχουν μπει για τα καλά σε μια ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. Το έργο που επιτελέστηκε από την
παρούσα δημοτική αρχή σε όλους τους τομείς ευθύνης της είναι πλέον ορατό και μετρήσιμο, ακόμη
κι από τους πλέον δύσπιστους.
Δε σταματάμε όμως εδώ. Προχωράμε μπροστά. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης
Μαΐου ζητάμε την ανανέωση της εμπιστοσύνης σας προκειμένου να ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ αυτή την
ανοδική πορεία, που οδηγεί με σίγουρα βήματα σε ένα καλύτερο μέλλον για τα Ψαρά της καρδιάς μας,
για μας και τα παιδιά μας.
ΑΛΛΑΞΑΜΕ ΠΟΛΛΑ, αντλώντας δύναμη απ’ τη δική σας στήριξη και συνεργασία,
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
Υ Π Ο Ψ Η Φ Ι Ο Σ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ
HΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon