Αντιπεριφερειάρχης Χίου: Τρέχει η προκήρυξη για 6 μόνιμες θέσεις στην ΠΕ Χίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την από 19/01/2022 Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ, δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμόν 13Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.,  (Φ.Ε.Κ. 66/31.12.2021/τ. ΑΣΕΠ και 2/18.01.2022/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1.468) θέσεων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέσβου και στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Τα Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθενται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ’).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει στις 20 Ιανουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 7 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ της προκήρυξης).

 

Συγκεκριμένα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Χίου οι θέσεις είναι οι ακόλουθες:

 

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ ΕΔΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ                             ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ

(ν. Χίος)

1
ΠΕ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ

(ν. Χίος)

1
ΠΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ

(ν. Χίος)

2
ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ

(ν. Χίος)

1
ΤΕ

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΧΙΟΥ

(ν. Χίος)

ΧΙΟΥ

(ν. Χίος)

1

 

 

 

 Παντελής Βρουλής – Αντιπεριφερειάρχης ΧίουPlease follow and like us:
fb-share-icon