Πως εκλέγονται οι Πρόεδροι στα χωριά & πόσα θα παίρνουν τον μήνα

Οι αλλαγές στις τοπικές Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων που επήλθαν από το πολυνομοσχέδιο του ΥΠ.ΕΣ σχετικά με τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

Πριν τις αλλαγές ίσχυε ότι:

ο υποψήφιος Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου δηλώνεται εξαρχής ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου και δεν παίρνει σταυρό προτίμησης, μπαίνει μόνο ένας σταυρός προτίμησης στα υποψήφια μέλη του Τ.Σ.

Μετά τις αλλαγές ισχύει ότι:

–              δεν υπάρχει επικεφαλής ως υποψήφιος Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου.

–              μπαίνουν δύο σταυροί προτίμησης στα υποψήφια μέλη του Τ.Σ.

–              Σε περίπτωση που συνδυασμός πλειοψήφησε στην κοινότητα με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφος), ο πρώτος σε σταυρούς υποψήφιος σύμβουλος του αναδεικνύεται Πρόεδρος του Συμβουλίου της εν λόγω κοινότητας, χωρίς να εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 79 , όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 80 του ν. 4555/2018.»

–              Συμπερασματικά βγαίνει ότι, σε όποιες Τοπικές Κοινότητες κατέβει μόνο ένας συνδυασμός, ο πρώτος σε ψήφους Τοπικός Σύμβουλος θα είναι ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.

–              Για την εκλογή προέδρων κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμηση του υπέρ ενός (1) υποψήφιου.»

Επίσης: «‘Εξοδα κίνησης προέδρων των τοπικών συμβουλίων»

 

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΜΕΤΡΑ)

ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ (ΕΥΡΩ)

 

ΑΠΟ 0 ΕΩΣ 10.000 (10km), 300€

 

10.001(10,1 km)- 20.000 (20km), 350 €.

 

20.001 (20,1 km) Και άνω, 400 €.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon