ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ: Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ο Δήμος Χίου αναγνωρίζοντας την αξία και την ισότιμη συνεισφορά των δύο φύλων
στην συνοχή και στην ανάπτυξη που οδηγούν τις κοινωνίες στην ευημερία
ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί τελετή για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής
Χάρτας για την Ισότητα των δύο φύλων, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα
12:30 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Κεντρικό Δημαρχείο Χίου.
Είναι εμφανές ότι παρά τις πολιτικές που έχουν υλοποιηθεί ως προς τη προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα στο πεδίο της ισότητας των φύλων,
στην πράξη, άνδρες και γυναίκες δεν απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα. Πρόκειται
για ανισότητες ως αποτέλεσμα των έμφυλων στερεοτύπων που συναντώνται ακόμη
σε θεσμούς, όπως η οικογένεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, ο χώρος της εργασίας, η κοινωνική οργάνωση κ.α.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, ο Δήμος Χίου, μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και του Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών, καθώς και των υπολοίπων τοπικών αρχών, μπορούν να
αποτελέσουν μοχλό για την καταπολέμηση της διαιώνισης και της αναπαραγωγής
ανισοτήτων, καθώς και για την προώθηση μίας πραγματικά ισόνομης κοινωνίας. Και
αυτό το αποδεικνύουν εμπράκτως υλοποιώντας δράσεις υπέρ της Ισότητας των
Φύλων και στοχεύοντας στην εξάλειψη των έμφυλων διακρίσεων σε όλους τους
τομείς της κοινωνικής ζωής.
Η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την ισότητα των φύλων στις τοπικές
κοινωνίες αποτελεί μια συμβολική πράξη επιβεβαίωσης των πολιτικών ισότητας σε
τοπικό επίπεδο και σε αυτή μας την προσπάθεια η στήριξη σας είναι σημαντική.Please follow and like us:
fb-share-icon