Πλύσιμο κάδων
Η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης συνεχίζει το πλύσιμο και την απολύμανση των κάδων του
Δήμου μας . Έτσι σήμερα 24/11/2020 το πλυντήριο κάδων ήταν στο Κέντρο της πόλης, στα Ταμπάκικα,
στο Καστέλο, στη Λέτσαινα και στις γύρω περιοχές.

Αύριο Τετάρτη 25/11/2020 θα βγει στα στενά της Ευαγγελίστριας, στην περιοχή των Φυλακών, στην
Εγκρεμού, στην Ατσική καθώς επίσης και στις γύρω γειτονιές .

 Please follow and like us: