Στελέχωση αγροτικών ιατρείων και Κέντρων Υγείας στα νησιά
Ερώτηση Α. Μιχαηλίδη για θέματα αγροτικών ιατρείων στα νησιά
Ερώτηση για θέματα των αγροτικών ιατρείων στα νησιά κατέθεσε ο
βουλευτής Χίου και αναπληρωτής τομεάρχης Νησιωτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-
ΠΣ Ανδρέας Μιχαηλίδης. Η ερώτηση απευθύνεται στους Υπουργούς Υγείας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας και συνυπογράφεται
από 26 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.
Συγκεκριμένα, η ερώτηση αναφέρεται στην κένωση της θέσης του
αγροτικού ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο Νενήτων, γεγονός που αφήνει επί
πολλούς μήνες χωρίς ευχερή πρόσβαση σε αγροτικό ιατρείο πάνω από 2.000
κατοίκους της νότιας Χίου. Οι ελλείψεις που αντιμετωπίζει γενικότερα το Κέντρο
Υγείας Χίου, επιπλέον, δεν επιτρέπουν μια έστω μερική και προσωρινή
αντιμετώπιση του ζητήματος. Παράλληλα, η απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Β. Αιγαίου να μειώσει το ύψος των επιδομάτων για γιατρούς που
υπηρετούν σε άγονα ιατρεία, δυνατότητα που είχε δοθεί με το νόμο 4368/2016
επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δυσχεραίνει την προσέλκυση ιατρών.
Ανάλογα προβλήματα στελέχωσης αγροτικών ιατρείων και Κέντρων
Υγείας αντιμετωπίζουν το σύνολο των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, ιδίως
δε τα μικρότερα νησιά και οι απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές.
Οι βουλευτές ερωτούν καταρχάς τα Υπουργεία Υγείας και Εθνικής Άμυνας
πόσες τοποθετήσεις ιατρών οπλιτών έγιναν το 2020 σε περιφερειακά ιατρεία

 

των νησιών, αξιοποιώντας έτσι τη δυνατότητα που δόθηκε με το νόμο
4361/2016 για την κάλυψη κενών θέσεων αγροτικών ιατρών.
Ρωτούν ακόμη το Υπουργείο Υγείας, αλλά και το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής το οποίο οφείλει να αναλαμβάνει ποικίλες
πρωτοβουλίες και για θέματα υγείας στα νησιά, τι έχουν πράξει ως σήμερα και
τι δράσεις προτίθενται στο άμεσο μέλλον να αναλάβουν προκειμένου να
αντιμετωπίσουν το σημαντικό ζήτημα της υποστελέχωσης των νησιωτικών
αγροτικών ιατρείων.

Ανδρέας Μιχαηλίδης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Χίου

Στελέχωση αγροτικών ιατρείων και Κέντρων Υγείας στα νησιά
Σοβαρά προβλήματα εν μέσω πανδημίας αντιμετωπίζει η Χίος, όπως και
πλείστα άλλα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, αναφορικά με τη στελέχωση
των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ιδίως όσον αφορά τους
ιατρούς.
Η πιο πρόσφατη, απλώς ενδεικτική του γενικότερου προβλήματος, εξέλιξη
αφορά την κένωση της θέσης του αγροτικού ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο
Νενήτων Χίου, λόγω παραίτησης του επιτυχόντος της προκήρυξης θέσεων
ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Σεπτεμβρίου 2020. Το ιατρείο αυτό
εξυπηρετεί συνολικά έξι χωριά της νότιας Χίου (Μαστιχοχώρια) με συνολικό
πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων. Στην τελευταία δε πρόκληση
ενδιαφέροντος του Υπουργείου Υγείας για θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου
(12 Ιανουαρίου 2021) δεν περιλαμβάνεται η επαναπροκήρυξη της εν λόγω
θέσης.
Η απουσία ιατρού θα επιφέρει σημαντικές δυσχέρειες στην παροχή άμεσης
υγειονομικής φροντίδας στους κατοίκους, πολλοί εκ των οποίων όντες
ηλικιωμένοι έχουν επιπροσθέτως την ανάγκη συχνής συνταγογράφησης, για
την οποία θα πρέπει να απευθύνονται σε ιδιώτες ιατρούς ή να διανύουν
μεγάλες αποστάσεις μέχρι το πλησιέστερο ιατρείο.
Ταυτόχρονα, το Κέντρο Υγείας Πυργίου, στο οποίο υπάγεται το εν λόγω
Περιφερειακό Ιατρείο, λειτουργεί ήδη με μειωμένο προσωπικό και αδυνατεί
τουλάχιστον για τους επόμενους μήνες να συνδράμει με τρόπο που να
αντιμετωπίζει έστω μερικώς την απουσία ιατρού. Οι συνέπειες αυτές των
ελλείψεων του Κέντρου Υγείας θα καταστούν έτι εντονότερες για τους
κατοίκους της Νότιας Χίου το επόμενο διάστημα, εφόσον το υπάρχον

προσωπικό κληθεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εμβολιασμού έναντι του
Covid-19.
Παράλληλα, ενώ με τον Ν.4368/16 και ειδικότερα το άρθρο 43 («Κίνητρα για
άγονες − νησιωτικές περιοχές. Άγονο ιατρείο») δόθηκε η δυνατότητα παροχής
και χρηματικών επιδομάτων σε αγροτικούς ιατρούς και επικουρικούς ιατρούς
που υπηρετούν σε άγονα και νησιωτικά ιατρεία, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
με την υπ. Αριθμ. 79 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (27-8-20.
ΑΔΑ: ΩΜΨΕ7ΛΩ-2ΑΟ) προχώρησε στη μείωση του ύψους αυτών των
επιδομάτων, κάτι που προφανώς δυσχεραίνει την προσέλκυση ιατρών σε
απομακρυσμένα ιατρεία της νησιωτικής περιφέρειας.
Ασφαλώς, το ζήτημα της υποστελέχωσης των αγροτικών ιατρείων και των
Κέντρων Υγείας αφορά με παρόμοιο ή πανομοιότυπο τρόπο μεγάλο αριθμό
και άλλων νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου. Αναφορικά δε με τα μικρότερα
και πιο απομακρυσμένα εξ αυτών, το πρόβλημα είναι σοβαρότερο.
Το Υπουργείο Υγείας όφειλε ήδη να έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την
αντιμετώπιση του προβλήματος στελέχωσης των αγροτικών ιατρείων, όχι
μόνο μέσω της αξιοποίησης δυνατοτήτων όπως αυτής που παρείχε ο Ν.
4361/16 για την πλήρωση θέσεων αγροτικών ιατρείων με οπλίτες ιατρούς,
αλλά και μέσω νέων πρωτοβουλιών και παροχής πλέγματος κινήτρων προς
ιατρούς.
Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα όφειλε να
συνδράμει προς την επίτευξη του στόχου της ενίσχυσης της στελέχωσης των
περιφερειακών ιατρείων και την εν γένει ενδυνάμωση της Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας των νησιών. Άλλωστε, η νησιωτική πολιτική έχει εξ ορισμού
διατομεακό και οριζόντιο χαρακτήρα, κάτι που συνεπάγεται ότι το ΥΝΑΝΠ
οφείλει εκ του ρόλου του να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να συνεργάζεται
με άλλα Υπουργεία για την υλοποίηση ειδικών πολιτικών υγείας στα νησιά.

Με βάση τα προαναφερθέντα ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:
 Πως προτίθενται να καλύψουν άμεσα τις κενές θέσεις αγροτικών
ιατρών σε Περιφερειακά Ιατρεία της Νότιας Χίου; Πως προτίθενται,
γενικότερα, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις προσωπικού στο Κέντρο
Υγείας Πυργίου Χίου;
 Πόσεις τοποθετήσεις οπλιτών θητείας, πτυχιούχων ιατρικής, έγιναν σε
κενές θέσεις Περιφερειακών Ιατρείων και Κέντρων Υγείας στα νησιά
Αιγαίου και Ιονίου κατά το έτος 2020;
 Ποιες πρωτοβουλίες έχουν ήδη αναλάβει, κατά τη διάρκεια της θητείας
τους, για την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος στη στελέχωση
αγροτικών ιατρείων και Κέντρων Υγείας των νησιών Αιγαίου και Ιονίου;
 Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να αναλάβουν το επόμενο διάστημα,
μεμονωμένα ή σε συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της στελέχωσης αγροτικών ιατρείων και
Κέντρων Υγείας των νησιών Αιγαίου και Ιονίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μιχαηλίδης Ανδρέας
Αλεξιάδης Τρύφων
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυγέρη Δώρα

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος
Βαρδάκης Σωκράτης
Γκαρά Αναστασία
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Καφαντάρη Χαρά
Κουρουμπλής Παναγιώτης
Μάλαμα Κυριακή
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μπαλάφας Ιωάννης
Μπουρνούς Ιωάννης
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία
Ψυχογιός ΓεώργιοςPlease follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: