Ήρθε, άκουσε, έφυγε. Όχι τα προβλήματα


Ηρθε, άκουσε και έφυγε ο κ. Σκρέκας. Τα προβλήματα παραμένουν
Χωρίς καμία ουσιαστική πρόταση αντιμετώπισης των προβλημάτων, ενώ αυτά
είναι υπαρκτά και λίγο πολύ γνωστά, εδώ και πολλά χρόνια, και παραμένουν
άλυτα, δημιουργώντας συνθήκες μη επιβίωσης σε πολλούς από τους παραγωγούς
έγινε η συνάντηση της ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τους
παραγωγούς του νησιού.
Τίποτα δεν ακούστηκε για το πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της δακοκτονίας, των
ζωωνόσων, της επάρκειας νερού, της αναγνώρισης και της προβολής των
ιδιαίτερων τοπικών προϊόντων, της αύξησης της χρηματοδότησης του Leader, των
αντιθέσεων μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών αλιέων, της έλλειψης
ανθρώπινου δυναμικού στις υπηρεσίες και τόσα άλλα θέματα που αναφέρθηκαν
τόσο από τον αντιπεριφερειάρχη, όσο και από τους άλλους παρευρισκόμενους.
Τίποτα δεν λέχθηκε και για την επικείμενη μείωση των επιδοτήσεων, στις οποίες
είναι προσανατολισμένο μέχρι τώρα το ενδιαφέρον των παραγωγών και μια από τις
κύριες αιτίες των σημερινών αδιεξόδων. Και ενώ τώρα, υποχρεωτικά πλέον, θα
πρέπει να στραφούν στη παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων με ζήτηση στην
αγορά, οι παραγωγοί δεν έχουν ούτε την ανάλογη εκπαίδευση, ούτε τα ανάλογα
εργαλεία στη διάθεση τους για να το πετύχουν.
Στο μόνο θέμα, στο οποίο αφιέρωσε το μισό χρόνο της παρέμβασης του ο κ.
Υφυπουργός, ήταν αυτό της μείωσης του κόστους της ενέργειας. Μίλησε όμως
έχοντας μάλλον την εντύπωση ότι βρίσκονταν στη πατρίδα του και όχι σε νησιά με
άφθονο, αλλά εντελώς αναξιοποίητο, γεωθερμικό πεδίο. Ούτε βέβαια έχει περάσει
από το μυαλό του ότι η γενίκευση της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδύναμου σε
όλα τα νησιά – όπως έχουμε προτείνει στην ΓΓ Αιγαίου-, μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική μείωση του κόστους των καυσίμων που χρησιμοποιούν οι παραγωγοί.
Με ανάλογο τρόπο έγιναν και οι υπόλοιπες γενικές αναφορές στη μείωση του
κόστους παραγωγής που ήταν προσανατολισμένες στη λογική των μεγάλων
εκμεταλλεύσεων της ηπειρωτικής χώρας και όχι στις συνθήκες παραγωγής στα
νησιά μας. Συνθήκες που οδηγούν αναπόφευκτα σε υψηλότερο κόστος
παραγωγής, το οποίο μπορεί να αντισταθμιστεί μόνο από την υψηλή ποιότητα
και την ασφάλεια των τροφίμων με έντονα και ξεχωριστά τοπικά χαρακτηριστικά.
Είναι η μόνη προσέγγιση που μπορεί να δώσει ικανοποιητικές τιμές σε
παραγωγούς και μεταποιητές.
Στη παρέμβαση μας, ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, εστιάσαμε στο γεγονός ότι, ενώ
τα προβλήματα είναι γνωστά, δεν γίνεται καμία προσπάθεια αντιμετώπισης τους με
συστηματικό τρόπο. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου και
άγνοια της ιδιαιτερότητας της διαβίωσης στα νησιά. Μάλιστα η απάντηση του
Υφυπουργού στην επισήμανση μας για ειδικές πολιτικές στα νησιά λόγω των
ειδικών χαρακτηριστικών τους, ήταν ότι τα ποσοστά επιδότησης για τα νησιά είναι
υψηλότερα. Και …. τελειώσαμε.
Τονίσαμε ακόμη ότι χρειάζεται ένα σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους, που να
αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα προβλήματα μας, δρομολογώντας λύσεις μέσα από
συγκεκριμένα έργα και δράσεις και τον αντίστοιχο μηχανισμό που θα τα υλοποιεί.
Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουμε πολλές φορές υποστηρίξει ότι στόχος μας
πρέπει είναι «Από το χωράφι του παραγωγού στο ράφι του καταναλωτή και στο
τραπέζι του τουρίστα, ποιοτικά και υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα, με
βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών μας». Αυτό συνεπάγεται παραγωγή
καλής ποιότητας πρώτης ύλης και ανταγωνιστικών τυποποιημένων προϊόντων, ώστε
να βρίσκουν αγορές που να αμείβουν σωστά τους παραγωγούς, έτσι ώστε αυτοί να
μην επιβιώνουν μόνο από τις επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις είναι εργαλείο ανάπτυξης
και αύξησης των εισοδημάτων μέσα από την αναβάθμιση της παραγωγής και όχι
αυτοσκοπός και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους.
Για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος απαιτείται άμεσα ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο υποστήριξης των παραγωγών σε όλα τα βήματα της
παραγωγικής διαδικασίας. Με στόχο ποιοτικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης
αξίας με εξειδίκευση για κάθε σημαντικό προϊόν (λάδι, κρασί, μέλι, γάλα-τυρί,
αρωματικά φυτά κλπ). Οφείλουμε να ξεκινήσουμε από τα σημεία που είναι τα
πλέον προβληματικά (όπως προσδιορίζονται από τους ίδιους τους παραγωγούς) και
ανεξάρτητα αν είναι στις άμεσες αρμοδιότητες της Περιφέρειας ή πρέπει να
συνεργαστεί με τους δήμους ή την αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπουργείο.
Ως ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ έχουμε εισηγηθεί ήδη στη Περιφερειακή Αρχή, και
ειδικά στον κ. Κουφέλο, να αξιοποιήσουμε το χρόνο αναμονής του σχεδίου της
Κυβέρνηση, παίρνοντας την πρωτοβουλία της δημιουργίας του με την συνεργασία
με κάθε δημιουργική δύναμη αυτού του τόπου. Προτείναμε να συσταθεί μια
γνωμοδοτική επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των παρατάξεων που
το επιθυμούν, υπηρεσιακών παραγόντων, εκπροσώπων των παραγωγών και
εμπειρογνωμόνων ώστε να καταρτίσουμε σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης
του πρωτογενή τομέα των νησιών μας. Ένα σχέδιο που ήδη έχει καθυστερήσει
υπερβολικά και θα πρέπει να ξεκινήσει σήμερα κιόλας. Κανείς άλλος δεν ξέρει
καλύτερα τα νησιά μας και τις ανάγκες μας από εμάς.
Διαπιστώσαμε μαζί με όλους όσους παραβρεθήκαμε στη συνάντηση ότι η
Κυβέρνηση δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των νησιών μας, ούτε στον
αγροτικό τομέα. Ο κλήρος επομένως πέφτει στη Περιφέρεια που οφείλει να
ανταποκριθεί στη πρόκληση.

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Please follow and like us:
fb-share-icon