Καλούμε τους επαγγελματίες ΤΑΞΙ να μην παραλαμβάνουν μετανάστες & προσωπικό από την ΒΙΑΛ
ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΣΤΗ ΒΙΑΛ
Αγαπητοί κύριοι
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΥ για την εξάπλωση του COVID-19 και τα μαζικά
κρούσματα στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ έχει τεθεί σε πλήρη υγειονομικό αποκλεισμό η δομή φιλοξενίας,
στη ΒΙΑΛ Χαλκειούς με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη , Υγείας και
Μετανάστευσης και Ασύλου.
Τα μέτρα περιορισμού θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 21Οκτωβρίου 2020.
Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, πρέπει να επιδείξουμε όλοι επαγγελματίες και πολίτες άμεση
συμμόρφωση προς τις υγειονομικές διατάξεις που αφορούν τον COVID-19, έχοντας υπόψιν ότι
υπάρχει ατομική ευθύνη του καθενός μας, ώστε να αποφύγουμε τον αποκλεισμό της Χίου με
ότι αυτό συνεπάγεται για το νησί μας και για όλους μας.
Καταλήγοντας λοιπόν καλούμε τους επαγγελματίες ΤΑΞΙ να μην παραλαμβάνουν μετανάστες
και προσωπικό από την ΒΙΑΛ.
Παράλληλα αιτούμαστε από την Αστυνομική διεύθυνση Χίου να εντατικοποιήσουν και να
μεγιστοποιήσουν την φύλαξη πέριξ της ΒΙΑΛ, ώστε να αποτρέπεται η έξοδος των
ενδιαιτωμένων από την ΒΙΑΛ και η διακίνηση τους στην υπόλοιπη Χίο με κίνδυνο την διασπορά
του COVID-19.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΙΑΡΧΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
&
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 Please follow and like us: